Zápis do 1. ročníku

Vážení zákonní zástupci,
vzhledem k stávající situaci proběhnou zápisy do 1. ročníku pouze podáním žádostí prostřednictvím pošty, datových stránek, e- mailem, či po domluvě osobně, bez přítomnosti dětí.
Zápisy se konají od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Mgr. Jana Tolarová
ředitelka školy

Oznámení pro rodiče
Informace k organizaci zápisu do 1. ročníku
Informace k organizaci zápisu do 1. ročníku
Žádost o přijetí 2021/2022
Zápisní list 2021/2022
Žádost o odklad 2021/2022
Souhlas s pořízením písemností osobní povahy
Souhlas se zpracováním citlivých údajů