Historie

Něco z historie Horšic
Horšice leží zhruba 14 km od města Přeštice, v okrese Plzeň – jih, a asi 30 km od krajského města Plzeň .
První písemná zmínka je přibližně z roku 1245, kdy pravděpodobný název obce vznikl jako ves lidí Horšových, tedy těch, které patřili k Horšovi / což je středověká podoba jména Hořislav /.
Horšice patří mezi nejstarší obce Plzeňského kraje. Dnes k ní náležejí i okolní obce Újezd a Vitouň. Tyto jsou také vyznačeny ve znaku obce. Tři bílé kruhy v červeném poli značí sounáležitost obcí Horšice, Vitouň a Újezd. Zelené hroty ve znaku obce představují lesy na severním a západním horizontu obce, a prostřední zlatý pás symbolizuje Zlatý potok, který obcí protéká.
Dnes má obec přibližně 430 obyvatel.

Z historie naší školy
První zmínka o škole v Horšicích je z roku 1760, kdy se vyučovalo v pronajaté chalupě,. Poté se učilo na různých místech v obci, např. i v malém dřevěném domku pod hřbitovem. V roce 1890 byla vystavěna nová škola, která na tehdejší dobu stála 12 572 zlatých, a měla pět tříd. Stavbu provedl mistr zednický, pan Hodl z Přeštic. V roce 1914 se započalo s přístavbou školy, byly přistavěny další dvě třídy, kabinet a sborovna, ale v důsledku 1. světové války byly práce zastaveny. Koncem roku 1915 se v pracích pokračovalo, a přístavba školy byla dokončena. Na konci druhé světové války byli v budově školy ubytováni uprchlíci, Němci z východní fronty, takže se vyučovalo v sále hostince. Další rekonstrukcí prošla škola v roce 1969, kdy byla provedena břízolitová fasáda. Od roku 2005 prošla škola mnoha rekonstrukcemi. Počínaje opravou fasády, v letech 2009/ 2010 byla provedena kompletní výměna oken a venkovních dveří, v roce 2015 oprava venkovního schodiště. Další opravy pokračovaly i v roce 2017, kdy v ZŠ byla provedena rekonstrukce elektroinstalace, v roce 2018 bylo zhotoveno zábradlí u vchodu školy, ve vstupním vchodu do školy a u vstupu na školní hřiště. V tomto roce byl také proveden s dopomocí rodičů nátěr basketbalových košů a zástěny na školním hřišti. V roce 2019 byly provedeny zednické práce v prostoru mateřské školy – dlaždice na chodbě a zdi / odvlhčení/ v učebně MŠ. V roce 2020 proběhla v naší škole kompletní rekonstrukce sociálního zařízení, jak v MŠ, tak i v ZŠ, a dále v přístupu do školy a přiléhající chodbě byla vyměněna dlažba.

Dříve

Dnes