Děkovné okénko MŠ

Děkujeme panu Šilingovi za montáž zrcadla v umývárně MŠ. 

Děkujeme paní Rašpličkové za věnec, který nám zdobí vchodové dveře do MŠ.

Děkujeme paní Košňarové za věnovaný stromeček, který si s dětmi ozdobíme

Poděkování p. Protivínské
Velké poděkování p. Protivínské za dobrůtky, které zakoupila dětem a žákům v ZŠ a MŠ Horšice.

Moc děkujeme!!!