Děkovné okénko MŠ

Veliké poděkování patří panu J. Vachovcovi a panu D. Tolarovi za opravu pískoviště na venkovní hrací ploše naší školy. 

Děkují děti, žáci a pedagogický sbor