Současnost

Dnes škola sdružuje
základní školu
mateřskou školu
školní družinu
školní jídelnu

Základní školu navštěvují žáci z Horšic, a dojíždí k nám i z okolních obcí Újezd, Dolce, Radkovice, Vitouň, Příchovice a Přeštice. Snažíme se využívat netradičních způsobů výuky, jako je projektové vyučování, skupinové vyučování, kooperativní a interaktivní výuku. Naší prioritou je vždy individuální přístup k dětem a žákům. Naše škola zajišťuje příjemné a klidné prostředí, ve kterém se děti i žáci cítí téměř jako doma.

Hlavním mottem naší školy je:
Jakou školu si uděláme, takovou ji budeme mít“.

Filosofii naší školy tvoří fakta:
Každé dítě má právo být jiné. Je přirozené, že děti přibližně stejného věku dosahují různé úrovně rozvoje, že mají rozdílnou osobnostní výbavu i různou zkušenost. Každé dítě má své možnosti a své potřeby / včetně potřeb speciálních /.
Každé dítě má právo projevovat se jako jedinečná osobnost, rozvíjet se a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem, každé má právo dostat příležitost získat maximum toho, co v rozsahu svých individuálních potřeb a možností získat může.


Rozdělení tříd ve školním roce 2023/ 2024
1.ročník – třídnictví Mgr. Jana Tolarová 12 žáků
2. a 5. ročník – třídnictví Mgr. Pavla Nohavcová 13 žáků
3. a 4. ročník – třídnictví Mgr. Jana Štychová 14 žáků

Od 3. ročníku probíhá výuka anglického jazyka
Od října žáci mohou pracovat v kroužku:
Pohybové a míčové hry
Přírodovědný kroužek
Tvořeníčko

Zhruba před 40 lety byl přeměněn dřívější ředitelský byt, v přízemí budovy, na mateřskou školu. Od roku 2003 byly prostory mateřské školy postupně rekonstruovány a opravovány. V roce 2020 byly nově zrekonstruovány prostory sociálního zařízení, které jsou moderně vybaveny.
Třída ŠD byla během podzimních prázdnin 2009 přestěhována do větších prostor v patře, místo tělocvičny, a tělocvičnou se staly nově upravené prostory v přízemí budovy. V tělocvičně byla v roce 2018 opravena podlaha a pokryta novou bezpečnější vrstvou linolea. Z tělocvičny je možný přímý vstup na školní hřiště, který je od roku 2018 zabezpečen novým zábradlím.
Školní kuchyně postupně prošla od roku 2003 rozsáhlými úpravami, byla dovybavena zakoupením nových elektrospotřebičů, a dále plánujeme zakoupit novou kuchyňskou linku. Školní jídelna nabízí zdravou a vyváženou stravu, zpestřenou ovocem a zeleninou. V současné době se v jejích prostorách vaří průměrně 60 obědů denně. Pro děti v MŠ se připravují dopolední a odpolední svačinky.