Aktivity

Dlouhodobá účast v projektu EU peníze školám
Školení SIPVZ – stupeň Z a P
Školení dalšího vzdělávání v ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ
Další vzdělávání pedagog. pracovníků KCVJŠ
Další vzdělávání pedagog. pracovníků NIDV
Spolupráce s Obecním Úřadem Horšice
Spolupráce s Obecním Úřadem Dolce
Spolupráce s MAS Aktivios, z. s.
Spolupráce s Městskou knihovnou Přeštice
Spolupráce s KKC Přeštice
Spolupráce s Policií ČR
Celorepublikový projekt – Besip
Celorepublikový projekt sportovní připravenosti „Cvičíme se zvířátky“
Projekt místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice/ MAS Aktivios, z. s./ – spolupráce při realizaci čtenářských dílen
Projekt místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice/ MAS Aktivios, z. s./ – spolupráce MŠ a veřejných knihoven
Spolupráce s nadací Chrpa
Projekt Srdíčkové dny
Projekt Zdravá pětka
Projekt „Ovoce a mléko do škol“