Projekty

Účast v projektu Koukají na nás správně?

Účast v projektu Zdraví dětem

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Iniciativa Sázíme budoucnost uděluje Certifikát ZDE

Projekt Inovativní vzdělávání MŠ, ZŠ, ŠD, Horšice je financován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání, spolupráci s rodiči dětí, žáků a účastníky zájmového vzdělávání a veřejností.Více projektů podpořených Evropskou unií na www.mapaprojektu.cz

Projekt Sněhuláci pro Afriku


Projekt“ Naučná stezka na školní zahradě“
Grantový program MAS Aktivios, z. s. A Nadační fond Eduzměna


Projekt VÝUKOVÝ KOUT NA ŠKOLNÍM POZEMKU je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vytvoření venkovního výukového koutu a s ním související stavební úpravy venkovního prostranství, včetně mobilní toalety s bezbariérovým přístupem, k zajištění moderní a kvalitní výuky přírodovědných a technicko-řemeslných předmětů s využitím digitálních technologií.


Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice - kniha Úsměvné starosti vrabce Kašpara od Jitky Vítové.

Jsem laskavec
V rámci Světového dne laskavosti, který připadá na 13. listopadu se zúčastníme projektu s názvem  #jsemlaskavec. Kromě laskavosti, kterou společně vymyslíme a pro někoho uděláme se současně zapojíme i do projektu laskavý podzim, jehož cílem je konat dobro nejen na Světový den laskavosti.
Laskavý kalendář ZDE.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice – kniha Jitky Vítkové – O Květušce a tesaříkovi.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice - kniha Jitky Vítkové - O Květušce a tesaříkovi.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice (MAP II).

 Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice  (MAP II).

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice – kniha Petry Braunové – Rošťák Oliver.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice - kniha Petry Braunové - Rošťák Oliver.

Naše MŠ je zapojena do projektu Klokanovy školky – vzájemné učení pedagogů mateřských škol.

Naše MŠ je zapojena do projektu Klokanovy školky - vzájemné učení pedagogů mateřských škol.

Ve školním roce 2019/2020 se naše MŠ zapojila do projektu sportovní všestrannosti – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

Ve školním roce 2019/2020 se naše MŠ zapojila do projektu sportovní všestrannosti - Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice – kniha Petry Braunové – Ztraceni v čase.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice - kniha Petry Braunové - Ztraceni v čase.

Ve školním roce 2018/ 2019 se naše škola přihlásila do projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

V projektu jsme vytvořili výukové materiály pro tyto předměty: matematika, český jazyk, anglický jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda.
Informace poskytujeme na e- mailu: zs-horsice@volny.cz