Pomáháme druhým

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje dětem, žákům a zaměstnancům ZŠ a MŠ Horšice, přísp.org., Horšice 39, Přeštice za účast v jarních Srdíčkových dnech a za finanční částku 2 315 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem ZDE.

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům a zaměstnancům ZŠ a MŠ Horšice, přísp.org., Horšice 39, Přeštice
za účast v podzimních Srdíčkových dnech a za finanční částku 1 664 Kč ZDE

Ukliďme naši vesničku
29.4.2022 dubna ZDE

Projekt Fond Sidus
V letošním roce jsme uspořádali opět sbírku pro děti dlouhodobě nemocné či se zdravotním postižením, které potřebují přispět na zdravotnické pomůcky, přístroje, na vybavení se speciálními úpravami jako jsou židličky, postýlky, kočárky, tříkolky nebo kola, na rehabilitační pobyty, speciální pobyty s pohybovou terapií a další léčebné a rehabilitační prostředky a postupy, které nejsou podporované státem – zdravotními pojišťovnami.

Děti malují seniorům k Vánocům
Tak nám byl představen celorepublikový projekt , jehož aktivity jsou realizovány pod hlavičkou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
V současné době je určitě velmi potřebná vzájemná sounáležitost a soudružnost mezi lidmi a generacemi, proto jsme se jako škola rozhodli společným úsilím babičkám a dědečkům udělat radost a ukázat, že na ně stále myslíme. Kontaktovali jsme nejbližší domov pro seniory v Přešticích a domluvili jsme si čas předání našich dárečků. Vytvořili jsme různorodá přáníčka a andílky pro štěstí. Jsme moc rádi, že jsme mohli udělat alespoň malou radost. Podívejte, jak se nám dárečky vydařily.

Jana Tolarová

Fond Sidus
Základní škola a Mateřská škola Horšice byla jako každoročně součásti sbírky Sidus. Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života. Žáci si měli možnost zakoupit upomínkové předměty a tím přispět. Většina dětí využívala své naspořené peníze z kasičky, což velice oceňujeme. Celkově škola vybrala a tím přispěla pro tuto sbírku 1.710,00 Kč.

Srdíčkové dny
Pomoc druhým není našim žákům lhostejná, v letošním roce jsme se opět zapojili do sbírky s názvem Srdíčkové dny. Tuto sbírku organizuje nadace Život dětem o. p. s. S touto nadací již několik let naše škola spolupracuje.
Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Jsem velice ráda, že alespoň takovým způsobem můžeme pomoci. Částka, kterou naši žáci věnovali, není zanedbatelná. Přispěli jsme 1500,- Kč. Doufáme, že peníze budou použity jen na dobré účely.

Jana Tolarová

Fond Sidus
Během měsíce prosince jsme se opět zapojili do sbírky s názvem Fond Sidus – vracíme dětem úsměvy. Tato veřejná sbírka je určena na vybavení dětských zdravotnických zařízení. Organizace Sidus si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce. Pro tuto sbírku naše škola vybrala částku 1190,- a žáci na ni přispívali ze svých kasiček.

Kristýna Lorencová