Pomáháme druhým

Děti malují seniorům k Vánocům
Tak nám byl představen celorepublikový projekt , jehož aktivity jsou realizovány pod hlavičkou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
V současné době je určitě velmi potřebná vzájemná sounáležitost a soudružnost mezi lidmi a generacemi, proto jsme se jako škola rozhodli společným úsilím babičkám a dědečkům udělat radost a ukázat, že na ně stále myslíme. Kontaktovali jsme nejbližší domov pro seniory v Přešticích a domluvili jsme si čas předání našich dárečků. Vytvořili jsme různorodá přáníčka a andílky pro štěstí. Jsme moc rádi, že jsme mohli udělat alespoň malou radost. Podívejte, jak se nám dárečky vydařily.

Jana Tolarová

Fond Sidus
Základní škola a Mateřská škola Horšice byla jako každoročně součásti sbírky Sidus. Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života. Žáci si měli možnost zakoupit upomínkové předměty a tím přispět. Většina dětí využívala své naspořené peníze z kasičky, což velice oceňujeme. Celkově škola vybrala a tím přispěla pro tuto sbírku 1.710,00 Kč.

Srdíčkové dny
Pomoc druhým není našim žákům lhostejná, v letošním roce jsme se opět zapojili do sbírky s názvem Srdíčkové dny. Tuto sbírku organizuje nadace Život dětem o. p. s. S touto nadací již několik let naše škola spolupracuje.
Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Jsem velice ráda, že alespoň takovým způsobem můžeme pomoci. Částka, kterou naši žáci věnovali, není zanedbatelná. Přispěli jsme 1500,- Kč. Doufáme, že peníze budou použity jen na dobré účely.

Jana Tolarová

Fond Sidus
Během měsíce prosince jsme se opět zapojili do sbírky s názvem Fond Sidus – vracíme dětem úsměvy. Tato veřejná sbírka je určena na vybavení dětských zdravotnických zařízení. Organizace Sidus si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce. Pro tuto sbírku naše škola vybrala částku 1190,- a žáci na ni přispívali ze svých kasiček.

Kristýna Lorencová