Pomáháme druhým

Srdíčkové dny
Pomoc druhým není našim žákům lhostejná, v letošním roce jsme se opět zapojili do sbírky s názvem Srdíčkové dny. Tuto sbírku organizuje nadace Život dětem o. p. s. S touto nadací již několik let naše škola spolupracuje.
Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Jsem velice ráda, že alespoň takovým způsobem můžeme pomoci. Částka, kterou naši žáci věnovali, není zanedbatelná. Přispěli jsme 1500,- Kč. Doufáme, že peníze budou použity jen na dobré účely.

Jana Tolarová

FOND SIDUS
Během měsíce prosince jsme se opět zapojili do sbírky s názvem Fond Sidus – vracíme dětem úsměvy. Tato veřejná sbírka je určena na vybavení dětských zdravotnických zařízení. Organizace Sidus si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce. Pro tuto sbírku naše škola vybrala částku 1190,- a žáci na ni přispívali ze svých kasiček.

Kristýna Lorencová