Zaměstnanci

Pedagogické pracovnice

Mgr. Jana Tolarová – ředitelka školy, třídní učitelka 1. a 3. ročníku

Mgr. Jana Richterová – třídní učitelka 2., 4. a 5. ročníku

Mgr. Jana Štychová – učitelka  1. – 5. ročník.

Mgr. Pavla Nohavcová – asistentka pedagoga

Provozní zaměstnanci

Zdeňka Hodanová – školnice MŠ
Zdena Košňarová – školnice ZŠ
Zdeňka Hodanová – topička