Zaměstnanci

Pedagogické pracovnice

Mgr. Jana Tolarová – ředitelka školy, třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Pavla Nohavcová – třídní učitelka 2. a 5. ročníku

Mgr. Jana Štychová – třídní učitelka  3. a 4. ročník

Bc. Pavla Štěpánková – asistentka pedagoga

Provozní zaměstnanci

Zdeňka Hodanová – školnice MŠ
Zdena Košňarová – školnice ZŠ
Zdeňka Hodanová – topička