Zaměstnanci

Pedagogické pracovnice

Mgr. Jana Tolarová – ředitelka školy, třídní učitelka 1. a 3. ročníku

Mgr. Jana Richterová – třídní učitelka 2., 4. a 5. ročníku

Kristýna Lorencová – učitelka 4. a 5. ročníku

Provozní zaměstnanci

Zdeňka Hodanová – školnice MŠ
Věra Štychová – školnice ZŠ
Zdeňka Hodanová – topička