Děkovné okénko

Velký dík p. ing. Lenině Janouškové, která žákům 1. – 5. ročníku věnovala 15 l moštu na vánoční posezení u stromečku. Moc si toho vážíme a děkujeme.
Žáci a pedagogové

Poděkování p. Janině Plášilové a ing. Lenině Krejčí
Nesmírně si vážíme organizace a náročné práce, kterou jste vynaložily na přípravu a uskutečnění Vánočního jarmarku ve Vitouni.
Děkují děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Horšice

Velké poděkování p. Mgr. M. Bradové, která naší školičce přispívá nemalou částkou 2 000,- Kč již několik let. Velice si vážíme tohoto dárku a moc za něj děkujeme. Tato finanční částka bude použita na nákup učebních pomůcek a potřeb pro žáky. 
Děkujeme