Děkovné okénko

Poděkování p. Protivínské
Velké poděkování p. Protivínské za dobrůtky, které zakoupila dětem a žákům v ZŠ a MŠ Horšice.

Moc děkujeme!!!

Děkujeme p. Protivínské za nanuky pro děti. 

Děkujeme paní Balogové, která žákům 1. – 5. ročníku věnovala dobrůtky pod vánoční stromeček.

Děkují žáci i pedagogové

Děkujeme moc rodině Šilingových za krásného sněhuláka, který zdobí náš vchod ve škole. Moc děkujeme

Velký dík patří p. Košňarovi, který ve svém volném čase nainstaloval v MŠ a ZŠ dávkovace na pěnové mýdlo. Děkujeme

Ani v letošním roce na naše děti nezapomněla p. Mgr. Bradová z Radkovic, která věnovala sponzorský dar ve výši 2 000,- Kč. Tento dar bude použit na hry, hračky, či výukové potřeby.

Nesmírně si toho vážíme. Děkujeme. Žáci a pedagogové.

Veliké poděkování patří panu J. Vachovcovi a panu D. Tolarovi za opravu pískoviště na venkovní hrací ploše naší školy. 

Děkují děti, žáci a pedagogický sbor