Děkovné okénko

Poděkování
Děkujeme p. V. Boříkové, která věnovala našim žákům peněžitý sponzorský dar. Tyto prostředky budou věnovány na pomůcky a didaktické hry pro naše žáky.
Děkujeme

I v tak těžkých dobách pomáhají
Velké poděkování patří p. Taťáně Machové z Kokořova, která darovala naší školičce notebook Acer. Tento notebook budou využívat žáci 1. stupně k distanční výuce. Jsem velmi ráda, že jsou mezi námi i lidé, kterým není lhostejná nynější situace a snaží se i takovým způsobem pomoci. Děkujeme za krásný dar, který jste nám darovala a přejeme Vám hlavně zdravíčko.

Žáci a pedagogové ZŠ a MŠ Horšice

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme p. Benešovi a p. Vachovcovi za nádherně opravené a natřené dřevěné lavičky pro děti a žáky na školní zahradu. Zaměstnanci školy