Děkovné okénko

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme p. Benešovi a p. Vachovcovi za nádherně opravené a natřené dřevěné lavičky pro děti a žáky na školní zahradu. Zaměstnanci školy