Naše úspěchy

Výtvarná soutěž
Na podzim tohoto roku vyhlásila Městská knihovna v Přešticích výtvarnou soutěž pro mateřské školy na téma „ Můj oblíbený večerníček“. Do této soutěže se také zapojily děti z naší mateřské školy: Anička Benešová, Ellinka Zieglerová, Toník Cibulka, Jasmínka Jeníčková a Deniska Kreuzmanová. Radostné překvapení pro nás bylo, když nám paní knihovnice Mgr. Jindřiška Červená oznámila, že Ellinka Zieglerová se v této soutěži umístila na krásném prvním místě. 
Tímto Ellince gratulujeme k vítězství a všem ostatním malým výtvarníkům děkujeme za účast v této soutěži. Všechny práce jsou vystaveny v Městské knihovně v Přešticích v oddělení pro dospělé čtenáře, kde si je do 31. 1. 2020 můžete prohlédnout. 

Dana Řihošková

Gratulace!
KKC Přeštice ve spolupráci se Školní družinou ZŠ Josefa Hlávky Přeštice vyhlásilo výtvarnou soutěž na téma „Moje nejoblíbenější zvířátko“. Do této soutěže se zapojily děti z naší mateřské školy: Deniska Kreuzmanová, Markétka Loudová, Anička Benešová, Hyneček Krejčí a Štěpánek Bäuml. Všem malým výtvarníkům děkujeme za reprezentaci naší mateřské školy a za krásné 2. místo gratulujeme Hynečkovi.

Dana Řihošková