Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ a MŠ Horšice, příspěvkové organizace

Naše škola

Vážení rodiče, žáci, děti,
prázdniny utekly jako voda a my se opět sejdeme v naší školičce. Doufám, že všichni v pořádku a s úsměvem na rtech.
Přeji Vám úspěšné vykročení do nového školního roku 2021/ 2022, krásné školní výsledky a stále dobrou náladu. Rodičům pak silné nervy a pozitivní přístup.

Jana Tolarová
ředitelka školy

Vážení zákonní zástupci,
ve čtvrtek 2. 9. 2021 v 17, 00 hod. se uskuteční informační schůzka pro rodiče. Obsahem bude seznámení se školním řádem, doplnění kontaktních údajů zák. zást. , informace k výuce, pomůckám, učebnicím apod.
Po skončení této schůzky budou podávány informace rodičům žáků 1. ročníků.
Všichni se na Vás moc těšíme. Za pedagogické pracovníky

Mgr. Jana Tolarová, ředitelka školy

Seznam věcí na začátku roku ZDE

INFORMACE PRO ŠKOLY – PRÁZDNINOVÝ PROVOZ A REŽIM ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 ZDE

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ A STUDENTŮ V ZÁKLADNÍM A STŘEDNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁŘÍ 2021 ZDE