Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ a MŠ Horšice, příspěvkové organizace

Naše škola

Informace o ochranných prostředcích
– roušky, respirátory ZDE a ZDE

Nařízení KHS
Pokyn hlavní hygieničky ZDE
Karanténa ZDE
Rozhodnutí o mimořádném opatření – uzavření pracoviště mateřské školy a nařízení ohniskové dezinfekce ZDE a ZDE

Zápis do 1. ročníku ZDE

Oznamuji zákonným zástupcům, že dle § 24 školského zákona, § 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku) dne 29. 1. 2021 je uděleno žákům ZŠ pololetní volno a ve dnech 8. 3. – 14. 3. jarní prázdniny.

V Horšicích dne 25. 1. 2021
Mgr. Jana Tolarová
ředitelka školy

Opatření MŠMT ZDE

Odkazy pro domácí vzdělávání ZDE

Základní škola a Mateřská škola Horšice byla jako každoročně součásti sbírky Sidus. Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžnéh života. Žáci si měli možnost zakoupit upomínkové předměty a tím přispět. Většina dětí využívala své naspořené peníze z kasičky, což velice oceňujeme. Celkově škola vybrala a tím přispěla pro tuto sbírku 1.710,00 Kč. ZDE

Vážení zákonní zástupci,
zákonem č. 438/2020 Sb., bylo schváleno poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Ošetřovné bude poskytováno po celou dobu uzavření škol ve výši 70% denního vyměřovacího základu. Bližší informace včetně tiskopisu „ Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ najdete na stránkách MPSV ZDE.

Krizové ošetřovné po celou dobu uzavření škol a ve výši 70 procent schváleno i Senátem ZDE

Doporučený postup při výskytu infektu
v průběhu pandemie COVID 19 ZDE

VÁŽENÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI A PŘÁTELÉ ŠKOLY, PŘI VSTUPU DO NAŠÍ ŠKOLY POUŽIJTE PROSÍM ROUŠKU.

DĚKUJEME