Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ a MŠ Horšice, příspěvkové organizace

Naše škola

Vážení zákonní zástupci,
v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v aktuálním znění, sděluji, že

ve dnech 26. 10 a 27. 10. 2022 proběhnou podzimní prázdniny.
V těchto dnech bude přerušen provoz i ve školní družině.

Mgr. Jana Tolarová
ředitelka školy

Vážení zákonní zástupci,
v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v aktuálním znění, sděluji, že

dne 18. 11. 2022/ pátek/ bude žákům 1. – 5. ročníku uděleno ředitelské volno. V tento den bude přerušen provoz i ve školní družině.

Mgr. Jana Tolarová
ředitelka školy

Informace pro rodiče
školní rok 2022/2023 ZDE

Připravované akce na měsíc září, říjen, listopad

16.9. Hravý den
23.9. Doctor Dancer Záchrana Země
27.9. Den s Policií ČR
30.9. Ukliďme Česko

14.10. Bezpečný pes
?11. Techmania – datum bude upřesněn