Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ a MŠ Horšice, příspěvkové organizace

Naše škola

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/ 2023
PROBĚHNE VE ČTVRTEK 1. 9. 2022
V 8, 00 HOD. NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ.
V případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy.
Žáci v tento den ještě nenesou aktovku.

Vážení zákonní zástupci,
v pondělí 5. 9. 2022 v 16, 30 hod. se uskuteční informační schůzka pro rodiče.
Obsahem bude seznámení se školním řádem, doplnění kontaktních údajů zák. zást., informace k výuce, pomůckám, učebnicím apod.
Po skončení této schůzky budou podávány informace rodičům žáků 1. ročníků.
Všichni se na Vás moc těšíme.

Za pedagogické pracovníky

Mgr. Jana Tolarová, ředitelka školy

VÁŽENÍ RODIČE,
CHTĚLA BYCH VÁM VŠEM MOC PODĚKOVAT ZA SPOLUPRÁCI S NAŠÍ ŠKOLOU, ZA TRPĚLIVOST A SNAHU PŘI PRÁCI S VAŠIMI ZLATÍČKY.
JSEM MOC RÁDA, ŽE JSME VE STÁLÉM KONTAKTU A DĚKUJI ZA PŘIPOMÍNKY A NÁZORY, KTERÉ VYJADŘUJETE.
PŘEJI VÁM PŘÍJEMNOU DOVOLENOU, ODPOČINEK A POHODU V PRŮBĚHU PRÁZDNIN.

Jana Tolarová

Provoz ZŠ a MŠ v období hlavních prázdnin ZDE

Informace pro rodiče
ZDE a ZDE a ZDE a ZDE