Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ a MŠ Horšice, příspěvkové organizace

Naše škola

Informace k provozu škol od 17. 5. ZDE

Zápis do MŠ ZDE

Žáci přijatí do 1. ročníku ZŠ a MŠ Horšice
pro školní rok 2021/2022 ZDE

Zápis do 1. ročníku
V letošním roce proběhly zápisy do 1. ročníku v období od 1. 4. do 30. 4. 2021, ale v trochu pozměněné podobě, v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy.
V tomto roce bylo zapsáno 10 dětí. Přijato bylo 9 žáků a 1 žák měl odklad povinné školní docházky na žádost rodičů. Protože jsme se s dětmi nemohli pozdravit, předat jim malé dárečky a samozřejmě si popovídat, určitě plánujeme pro přijaté děti Předškolácké odpoledne. Všichni však víme, že toto setkání může proběhnout, až se rozvolní daná opatření. Zákonní zástupci budou včas informováni o přesném termínu. Moc se na vaše děti těšíme, proto jim chceme umožnit alespoň malý zážitek před usednutím do školních lavic. Moc se na vás všechny těšíme.

Jana Tolarová

Odkazy pro domácí vzdělávání ZDE

Základní škola a Mateřská škola Horšice byla jako každoročně součásti sbírky Sidus. Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžnéh života. Žáci si měli možnost zakoupit upomínkové předměty a tím přispět. Většina dětí využívala své naspořené peníze z kasičky, což velice oceňujeme. Celkově škola vybrala a tím přispěla pro tuto sbírku 1.710,00 Kč. ZDE

Ošetřovné ZDE

Doporučený postup při výskytu infektu
v průběhu pandemie COVID 19 ZDE

VÁŽENÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI A PŘÁTELÉ ŠKOLY, PŘI VSTUPU DO NAŠÍ ŠKOLY POUŽIJTE PROSÍM ROUŠKU.

DĚKUJEME