Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ a MŠ Horšice, příspěvkové organizace

Naše škola

Pomůcky a věci pro 1. ročník ZDE
Pomůcky pro žáky 2.-5. ročníku ZDE

Informace pro rodiče žáků 1. ročníků ZDE

Vyučovací hodiny a přestávky ZDE

Rozdělení tříd ve školním roce 2023/ 2024
1.ročník – třídnictví Mgr. Jana Tolarová 12 žáků
2. a 5. ročník – třídnictví Mgr. Pavla Nohavcová 13 žáků
3. a 4. ročník – třídnictví Mgr. Jana Štychová 14 žáků