Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ a MŠ Horšice, příspěvkové organizace

Naše škola

Plánované akce MŠ – listopad, prosinec ZDE

V sobotu 23. 12. – úterý 2. 1. 2024 jsou vánoční prázdniny.
Ve čtvrtek a v pátek 21. 12. a 22. 12. 2023 bude žákům 1. – 5. ročníku uděleno ředitelské volno.
V tomto období bude přerušena i činnost školní družiny.

Mgr. Jana Tolarová
ředitelka školy

Pomůcky a věci pro 1. ročník ZDE
Pomůcky pro žáky 2.-5. ročníku ZDE

Informace pro rodiče žáků 1. ročníků ZDE

Vyučovací hodiny a přestávky ZDE

Rozdělení tříd ve školním roce 2023/ 2024
1.ročník – třídnictví Mgr. Jana Tolarová 12 žáků
2. a 5. ročník – třídnictví Mgr. Pavla Nohavcová 13 žáků
3. a 4. ročník – třídnictví Mgr. Jana Štychová 14 žáků