Zaměstnanci

Martina Kocandová – vedoucí školní jídelny, kuchařka
Lenka Černá – kuchařka