Vynášení Morany aneb vítáme jaro

Starodávné vynášení Morany, zvané také Morena, Mořena, Mařena, neboli Smrtka, se leckde udržuje dodnes. Tento pradávný pohanský zvyk se v naší škole stal tradicí a je jedním z důvodů vypravit se na vycházku do přírody společně se žáky ZŠ a udržovat tak kamarádské vztahy nejen mezi vrstevníky. Výprava s naší Moranou, kterou vyrobili žáci ve školní družině, se konala na první jarní den. Sluníčko v tento den přímo vybízelo k vycházce. V průvodu, v čele s Moranou, jsme došli až do Vitouně k potoku, kde byla figurína vhozena do vody za přednesu tematických říkanek. Tím jsme dali zimě definitivně sbohem.

Dana a Magda