Slunečné dny

Začátkem měsíce jsme se připravovali na období Velikonoc. Děti společně tvořily výrobky, zdobily třídu a také si povídaly o velikonočních zvycích a tradicích. Na jaře také slaví svátek planeta Země, a to Dnem Země, který letos vychází na sobotu 22. dubna. Každoročně tento den upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat odpad a chovat se zodpovědně k životnímu prostředí. Ve družině jsme se proto zaměřili na výrobky spojené s tímto tématem. Vybarvili jsme velké plátno a pomocí plastových víček jsme vytvořili naši planetu, která se dětem opravdu povedla. Dále jsme vyrobili papírové kontejnery, vystřihli jsme obrázky výrobků, které jsou vyrobeny z plastu, papíru a skla a děti je musely správně roztřídit. Vyzkoušeli jsme si techniku batikování, vyrobili jsme jarní květiny v košíčku a dalekohledy. Uspořádali jsme týden designu. Děti si samy navrhly šaty, vyrobily je z papíru a následně předvedly na módní přehlídce. Nechyběl ani kurz vaření lívanců s šéfkuchařem Jonáškem a jeho pomocníky Ádinkou a Ondřáškem. Koncem měsíce jsme uspořádali čarodějnický rej. Děti míchaly lektvary, skákaly přes oheň, lezly přes pavučiny, hrály různé hry a tancovaly.

Mariya Mukan