Na návštěvě u koní

V jarních měsících se snažíme o to, abychom co nejvíce prodlužovaly pobyt venku. S dětmi pozorujeme probouzející přírodu, poznáváme květiny, stromy, keře a využíváme slunečních dnů k výletům. Na jednu takovou výpravu jsme se s dětmi z mateřské školy vydaly ve středu 15. května 2024. Cílem naší výpravy byla cesta za koníčky do Vitouně, kam nás pozvala maminka Esterky Paškové. To, že chov koní obnáší spoustu práce, času, trpělivosti a lásky si mohly děti vyzkoušet na vlastní kůži. Hřebelcovaly koně, hladily a krmily je mrkví. Ale největším zážitkem pro ně bylo podívat se na svět z koňského hřbetu. Všechny děti si s sebou domů odnesly jistě krásné vzpomínky na báječné dopoledne u koní. Děkujeme tímto paní Paškové za čas, který nám věnovala.

Dana a Magda