EVVO projekt – LES – nejznámější ekosystém

V úterý, 28.06.2022, jsme během dopoledních hodin, plnili úkoly, které pro nás byly připravené v rámci environmentální výchovy a vzdělávání.

Nejprve jsme se všichni rozdělili do 5-ti skupinek. Z indicií na obrázcích, které nám rozdala paní učitelka, jsme pochopili, že naším tématem, o kterém budou naše zatím nesplněné úkoly, bude ekosystém les.

Naším prvním úkolem bylo projít „Lesní stezku“.
Na chodbě a ve třídách byly rozmístěno 10 úkolů. Na šifrovací tabulku jsme doplňovali postupně písmenka, která jsme následně doplnili do tabulky. V tajence se ukrýval název netopýra ušatého. Chvilinku jsme si o něm povídali (mezi jaké živočichy patří, čím se živí, kde se nejčastěji vyskytuje) a poté za pomoci Morseovy abecedy ho zašifrovali do změti teček a čárek. 🙂

Další náš úkol spočíval v co nejrychlejším složení rozstřihaného obrázku, z jednotlivých dílků puzzle (obrázky: hřib pravý, liška obecná, modřín opadavý, maliny, prase divoké) . Od této chvíle jsme začali sbírat jednotlivé body za splněné úkoly.

Po svačince a po proběhnutí se na zahradě, následoval Kvíz, složený z otázek, s možností výběru odpovědi. U některých otázek bylo možné použít více správných odpovědí. Výsledek – počet získaných bodů každé skupinky byl závislý na souhře, komunikaci a spolupráci všech členů týmu.
Během kvízu jsme si například zopakovali, jaké jsou zásady správného sběru hub, tvořili zvířecí rodinky atp.
Děti si postupně přičítaly body za správné odpovědi. Konečné výsledky celého dopoledne byly velmi těsné. Dvě skupinky, které nakonec zvítězily, získaly shodný počet bodů a ostatní skupiny se počtem konečných bodů významně nelišily.

Posledním úkolem, který na děti čekal, bylo za pomoci stavebnic, postavit jakýkoliv symbol spjatý s tématem les.
Dětská fantazie a kreativita se v tento moment probudila. Vznikly krásné „stavbičky“, představující les a jeho zvířátka, stromy, houby, krmelec apod.

V závěru a v průběhu projektu děti hodnotily spolupráci ve skupince, co nového se např. dozvěděly z kvízových otázek. Bylo potěšující, že děti hodnotily projekt kladně. Co se některým občas nelíbilo, byla právě ta nespolupráce některých členů ve skupince.

Celé dopoledne profičelo jako vítr a my se pomalu začali chystat na oběd.

Sepsala: Jana Richterová