Duben

Měsíc duben byl měsícem bezpečnosti. Připomněli jsme si důležitá pravidla silničního provozu, správné chování chodce a cyklisty a zahráli jsme si na policii a detektivní kancelář. Navštívili jsme i horšické hasiče, kde nám pan Rous a pan Krejčí ukázali práci hasičů. Tato ukázka pro nás byla velmi zajímavá a jako poděkování děti nakreslily pro místní hasiče obrázky. Také jsme malovali přírodu, zvířátka a obrázky pomocí barev na sklo. Když nám počasí přálo, trávili jsme čas na školní zahradě, kde jsme sázeli květiny a zeleninu. Za nepříznivého počasí jsme hráli loutkové divadlo ve třídě.

Marija Mukan