Author: Ivan52vQNAs.K852vQN52vQNAs.K852vQN

Taneční přehlídka

V pátek 17. května 2024 se děti z mateřské školy vypravily na taneční vystoupení do KKC v Přešticích. Taneční oddělení při ZUŠ v Přešticích si pro mateřské i základní školy připravilo přehlídku tanců různých věkových skupin žáků, tanečnic a mažoretek. Děti měly možnost vnímat hudbu ve spojitosti s tancem, pozorovat různé choreografie i gymnastické prvky. Děvčata obdivovala krásné třpytivé kostýmy a ladné pohyby vystupujících. Měly jsme radost, že mezi tanečnicemi byly i dvě žákyně naší školy – Vanesska Fialová a Viktorka Šilingová.
Děkujeme paní Lence Kašparové, vyučující tanečního oddělení, za pozvání a budeme se těšit na další taneční show v příštím školním roce.

Dana a Magda

Na návštěvě u koní

V jarních měsících se snažíme o to, abychom co nejvíce prodlužovaly pobyt venku. S dětmi pozorujeme probouzející přírodu, poznáváme květiny, stromy, keře a využíváme slunečních dnů k výletům. Na jednu takovou výpravu jsme se s dětmi z mateřské školy vydaly ve středu 15. května 2024. Cílem naší výpravy byla cesta za koníčky do Vitouně, kam nás pozvala maminka Esterky Paškové. To, že chov koní obnáší spoustu práce, času, trpělivosti a lásky si mohly děti vyzkoušet na vlastní kůži. Hřebelcovaly koně, hladily a krmily je mrkví. Ale největším zážitkem pro ně bylo podívat se na svět z koňského hřbetu. Všechny děti si s sebou domů odnesly jistě krásné vzpomínky na báječné dopoledne u koní. Děkujeme tímto paní Paškové za čas, který nám věnovala.

Dana a Magda

Malé překvapení

Ve středu jsme umožnili našim žákům prozkoumat, jak vlastně funguje střídání ročních období, střídání dne a noci, prostě vše, co se týká kalendáře. Ne, nebojte, nevzlétli jsme do vesmíru, ani nenavštívili jinou planetu.  Díky moderní technologii mohli naši žáci sledovat vzdělávací projekci, která je zavedla do světa čmeláka, do jungle, na severní pól… .  To vše nám umožnila společnost Benetronas, která žákům otevřela dveře do úžasného světa technologie 360°, prostřednictvím sférického kina. Vstup do této kopule byl pro žáky jako vstup do jiné dimenze, kdy měli nad hlavami velké plátno, které je pomocí této technologie přeneslo kamkoli. Pro nás všechny to byl zase nový poznatek a určitě i neuvěřitelný zážitek. Hlavně také proto, že to bylo pro všechny bylo překvapení.

Jana Tolarová

Den v jiné škole

… pro nové zážitky, ale hlavně možnost potkat se s budoucími spolužáky…
Převážně „páťáci“ z horšické, lužanské, skočické, dolnolukavické a řenečské školy se v květnu potkali ve škole v Řenčích. Prvnímu z několika plánovaných setkání nakonec přálo i počasí, i když ranní deštík nás nejprve přesunul do sportovní haly hned vedle školy, která je mimochodem opravdu moc pěkná! Milým uvítáním zde bylo vystoupení žáků školy na téma šachového turnaje a pak už se děti ze všech škol namíchaly do šesti týmů, které postupně vyrazily lesem na Knížskou skálu a cestou plnily rozličné úkoly. Po pár minutách už nebylo poznat, kdo z jaké školy přijel, v týmech pracovaly děti společně, smály se, podporovaly… Na konci trasy čekal pan Leoš Kastner, režisér historického filmu Zbojník, který děti provedl osadou a vyprávěl i zážitky z natáčení. A protože za plnění úkolů mohl každý obdržet dukátky, bylo nasnadě je za něco směnit… tombola byla připravena! Překvapením bylo závěrečné losování – symbolicky o krásný dřevěný meč! A pak opékání vuřtů u ohýnku, zhodnocení, focení, fotbálek na parádním hřišti a loučení.
Poděkování všem zúčastněným, ale především celému pedagogickému týmu a žákům ze ZŠ a MŠ Řenče, kteří to tak krásně přichystali 😊
A kde se potkáme příště? My už to víme a pak vám o tom napíšeme.
Pěkné dny za celý realizační tým přeje
Martina Naxerová, manažer projektu MAP IV
Aktivita „Den v jiné škole“ probíhá v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV Blovicko a Přešticko (MAP IV)
Realizátor projektu: MAS Aktivios, z.s., www.mas-aktivios.cz, fb@masaktivios1, e-mail: info@mas-aktivios.cz

Prožili jsme den v jiné škole
Ve čtvrtek 16. května se naši páťáci zúčastnili akce ,,Den v jiné škole,¨ kterou organizoval MAS AKTIVIOS a připravila ZŠ a MŠ Řenče. Sešli se žáci 5. ročníku z Horšic, Lužan, Skočic, Dolní Lukavice a Řeneč, aby poznali prostředí v jiné škole a setkali se navzájem, než odejdou ze svých škol společně do Přeštic.
Ráno bylo nesmělé a nikdo nevěděl, co čekat. Věděli jsme jen, že každý z nás bude v jiné skupince s ,,cizími¨ dětmi. Po rozdělení do týmů a prvním seznámení jsme pochopili, že jsou na tom všichni stejně. Jen domácí členové, páťáci z Řeneč, se ujali průvodcování na trase. Čekalo nás sedm úkolů a bylo jasné, že bude potřeba dát hlavy dohromady. Úkoly byly z českého a anglického jazyka, vlastivědy a přírodovědy. Za každý splněný úkol jsme obdrželi minci a lepší pocit z celého dopoledne. Trasa nás zavedla na Knížskou skálu, kde na nás čekalo překvapení. Byl to pan Leoš Kastner, režisér filmu Zbojník. Nejen, že nás provedl kulisami, které vlastnoručně pro film vytvářel, přinesl také na ukázku štíty, obleky a meč, které se také objevili v jeho historickém filmu o zbojníkovi, Oldřichovi ze Sukořína. Vše si mohli děti vyzkoušet. Po příchodu zpět do areálu řenečské školy nás už čekaly jen příjemné zážitky. Opékání buřtů a tombola s cenami na památku. Počasí nám přálo a tak na venkovním hřišti nechyběl fotbal. To samozřejmě potěšilo naše, ale i ostatní žáky. Panovala pohodová atmosféra a už by asi nikdo nepoznal, že se sešlo pět různých škol. Na úplný závěr na nás čekalo ještě bonusové losování o hlavní výhru tomboly, kterou byl dřevěný meč. Když zaznělo číslo 19, ozval se vítězný pokřik a ,,horšičáky¨ bylo slyšet snad až v Horšicích.
Dopoledne se vydařilo a splnilo účel. I ti, kteří ráno přijeli s obavami, odjížděli s úsměvem a jak sami řekli, poznali fajn kluky a holky.

Pavla Štěpánková

Krásný úsměv = zdravý chrup

O výše uvedeném rčení se žáci 3.,4. a 5. ročníku přesvědčili v pátek, 17.5. při projektu Zdravé zuby. Dozvěděli se něco o složení lidského zubu, o mléčném chrupu, o nemocech zubů. Popovídali jsme si o tom, jak vypadá zubní kaz, co se v těle děje při zánětu zubu či dásně, naučili se, jak správně postupovat při čištění zubů, jaké potraviny jsou pro zuby důležité, a které naopak zubům škodí. Při skupinové práci žáci plnili úkoly ve zvláštních pracovních sešitech. Většině šla práce skvěle od ruky, pokud si nevěděli rady s těžšími otázkami, mohli využít notebooků k vyhledání správných odpovědí. A pak už přišly na řadu zubní pasty, kartáčky a kelímky a vrhli jsme se na praktickou část – čištění zubů. To zvládli všichni na výbornou. U některých z nich se projevil také dobrý postřeh, sami upozornili, že si všimli některých ,,mateřáků,, , kteří už mají zkažené zoubky. A tak doufám, že tahle dvouhodinovka, věnovaná našemu chrupu a péči o něj, splnila svůj účel. Musím všechny zúčastněné pochválit za to, s jakou chutí a zaujetím pracovali ve skupinách, nehádali se, radili si. Tak by měla skupinová práce vypadat. A domů si odnesli kromě nových poznatků diplom za účast v projektu.

Pavla Nohavcová

Duben

Měsíc duben byl měsícem bezpečnosti. Připomněli jsme si důležitá pravidla silničního provozu, správné chování chodce a cyklisty a zahráli jsme si na policii a detektivní kancelář. Navštívili jsme i horšické hasiče, kde nám pan Rous a pan Krejčí ukázali práci hasičů. Tato ukázka pro nás byla velmi zajímavá a jako poděkování děti nakreslily pro místní hasiče obrázky. Také jsme malovali přírodu, zvířátka a obrázky pomocí barev na sklo. Když nám počasí přálo, trávili jsme čas na školní zahradě, kde jsme sázeli květiny a zeleninu. Za nepříznivého počasí jsme hráli loutkové divadlo ve třídě.

Marija Mukan

Tvoření z keramické hlíny

Keramická hlína je velmi tvárný materiál a pro děti velice přitažlivý. Pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, tvůrčí schopnost a fantazii. Hlína také učí děti trpělivosti, úctě k práci, k materiálu, ale také k umění radovat se z vytvořeného díla. O tom všem se mohly přesvědčit děti z mateřské školy v pátek 3. 5. 2024, kdy nás navštívil pan Janoušek z Újezda, pro kterého je práce s keramickou hlínou koníčkem. Nepřijel sám, společnost mu dělal hrnčířský kruh a dcera Lenka. Děti se naučily základní způsoby tvoření z hlíny, kdy modelováním volnou rukou vytvářely kuličky, které k sobě lepily do tvaru misky, ale zkoušely i další různé výtvory dle fantazie. Každý výrobek byl originál, který nesl otisky dětských rukou. Některé děti měly možnost zkusit si točení na hrnčířském kruhu a pozorovat, jak si z malé hroudy hlíny rázem vytočí misku či hrneček. Hodina utekla jako voda, bylo vidět, že se dětem tvoření líbilo a byl to pro ně velký zážitek. My tímto děkujeme Janouškovým, že si na nás udělali čas a zpříjemnili nám jedno páteční dopoledne ukázkou procesu keramické tvorby.

Dana a Magda

Jak jsme uklízeli Horšice

Naše škola se již po několikátá zapojila do projektu Ukliďme Česko. Akce se zaměřuje na výchovu dětí k ekologii. Vysbíráním odpadků ulehčíme přírodě a zlepšíme prostředí, ve kterém se pohybujeme.
Letos proběhla akce v pátek 3. května. Rozdali jsme si rukavice a pytle na odpadky a vydali se projít obec. Dětem nechybělo nadšení ani chuť do práce.
Horšice od nás mají pochvalu za pořádek. Skupinka prvňáčků a třeťáků šla sbírat pod les a našla minimální nepořádek. Žáci hledali poctivě, takže po nás snad zůstalo opravdu čisto. Skupinka druháčků, čtvrťáků a páťáků měla větší úlovek.
Třídili jsme plasty, papír a směsný odpad. Kromě práce jsme zažili i příjemnou procházku. Rádi se zapojíme i příští rok.

Pavla Štěpánková

Zkoušeli jsme být „hrnčíři“

Dne 3. května zavítal k nám do školy pan Ing. František Janoušek z Újezda s dcerou Lenkou. Nepřijeli jen tak. Přivezli s sebou hrnčířský kruh, potřebnou hlínu a mohlo se začít. Jak nám pan Janoušek sdělil, trvalo mu deset let, než byl se svými výrobky z hrnčířského kruhu spokojen. Ono to vypadá velmi jednoduše, ovšem pokud to člověk umí. A žáci si mohli vyzkoušet, jak těžké je vytočit pěkný hrneček či podšálek. Není to žádná legrace a vyžaduje to značnou zručnost. Nejprve přišli na řadu žáci z 1. a 3. ročníku, následoval je 2.,4. a 5. ročník. Na hrnčířském kruhu se nemohlo dostat na všechny, někteří jen tvořili z keramické hlíny různé tvary za pomoci paní Lenky Janouškové, ale mohu konstatovat, že všechny žáky bez rozdílu tato náročná práce zaujala a možná, že v budoucnu se někteří rozhodnou věnovat se jí třeba jen zájmově. Příjemně prožitá dopolední aktivita utekla jako voda. S panem Janouškem jsme se domluvili, že příští rok tuto akci uskutečníme znovu, aby si hrnčířský kruh mohli vyzkoušet opravdu všichni, a pokud se výrobky podaří, vypálí nám je ve své peci. Už teď se těšíme.

Pavla Nohavcová