Author: Ivan52vQNAs.K852vQN52vQNAs.K852vQN

Dopravní hřiště

V pondělí 25. 9. 2023 jsme, jako každý rok, s žáky 1. – 5. ročníku vyrazili na dopravní hřiště v Blovicích.
Na dopravním hřišti jsme se rozdělili do dvou skupin. Jednu skupinu tvořili žáci 1. a 2. ročníku a druhou skupinu utvořili žáci 3. – 5. ročníku. 1. a 2. ročník absolvoval nejprve teoretickou část a po posilnění svačinou se vydali zkoušet své znalosti do praxe. 3. – 5. ročník nejprve jezdil na kole a následně si opakoval své teoretické znalosti. V teoretické části si žáci zopakovali povinnou výbavu kola, kam nesmí cyklista vjíždět, správné a bezpečné vjíždění na pozemní komunikaci, zásady bezpečné jízdy a mnoho jiného.
Celá akce se vydařila, žáci si užili především jízdu na kolech. Jen je škoda, že ráno bylo ještě poněkud chladné počasí.

Jana Štychová

Dlouho očekávaný den

V pondělí 4. září 2023 jsme zahájili nový školní rok 2023/ 2024. Celý ceremoniál se odehrával na školní zahradě za přítomnosti zákonných zástupců a přátel školy. Společně jsme přivítali všechny přítomné, rodiče, žáky a hlavně žáky 1. ročníku, tedy naše nové prvňáčky. Mezi nimi: Jiříka Dobiáše, Nelinku Čejkovou, Honzíka Košňara, Esterku Bäumlovou, Viktorku Šilingovou, Vanessku Fialovou, Nikolku Šrámkovou, Štěpánku Půčkovou, Stellinku Dobiášovou, Bětušku Mahovskou, Vašíka Vachovce a Sebíka Míška. V letošním roce přibylo do naší školičky 12 nových žáků. ZŠ tedy nyní navštěvuje 39 žáků a MŠ 24 dětí. Máme radost, že každý rok se počty žáků a dětí zvyšují.
Doufám, že se všem novým dětem a žákům bude u nás líbit a budou rodičům přinášet jen samou radost. Rodičům přeji také úspěšný pracovní rok a hlavně silné nervy a velkou trpělivost. Vím, že své děti, ani nás nezklamete.

Jana Tolarová

Duhový míč

Prázdniny skončily, nový školní rok 2023/2024 nám otevřel dveře do naší Mateřské školy v Horšicích a stávající školkový kolektiv obohatilo 8 nových dětí. Přivítaly jsme Amálku Babkovou, Sárinku Fialovou, Esterku Paškovou, Martinku Pelcovou, Míšu Rouse, Matyáška Klímu, Kubíka Sikytu a Kubíka Zieglera. V letošním školním roce budeme pracovat podle Třídního vzdělávacího plánu s názvem „Duhový míč“. Motivací každého tematického celku bude hra s barvami duhového míče, který nás bude doprovázet celým školním rokem. Všem dětem přejeme, aby do mateřské školy chodily s velkým úsměvem a těšíme se na společně prožité chvíle a dobrodružství.

Dana a Magda

Ohlédnutí za školním rokem 2022/2023

A je tady konec dalšího roku. Mohu říci, že to opět uteklo jako voda.
V tomto roce proběhlo ve škole mnoho proměn. Díky projektu Mas Aktivios a díky OÚ Horšice byla konečně zbudována výuková zahrada s altánem, výukovými stezkami a poznávačkami. Celá částka byla vyčerpána, zbývá zakoupit jen okenní fólie na zakrytí v případě silného deště, či větru. Do školní jídelny byly zakoupeny nové barevné stolečky a židličky pro MŠ. V průběhu měsíce července se bude malovat v MŠ, kde ještě proběhne rekonstrukce v prostoru šatny/ zbourání staré stěny se skly, nahrazení sádrokartonovou stěnou/ a položení nových koberců v prostoru herny a šatny.
V letošním roce jsme uzavřeli také miniprojekt Mas Aktivios, který nám posloužil na zakoupení rostlin a nářadí na školní zahradu. Dále jsme rozpracovali a podali návrh na projekt OP JAK, který již byl schválen a od září z něj budeme čerpat finanční prostředky na vylepšení prostředí MŠ a ZŠ.
A co se týká počtu žáků v ZŠ a dětí v MŠ. Poslední 3 roky došlo k velkému nárůstu počtu. V MŠ je kapacita 24 dětí a je naplněna. V ZŠ stoupl počet dětí na 39. Blížíme se již 40, to už mnoho let nebylo.
V letošním roce jsme se rozloučili s 8 žáky 5. ročníku, kteří přecházejí do ZŠ J. Hlávky do Přeštic. Mezi nimi byli: Eliška Starková, Eliška Janečková, Laura Rydzová, Ludmila Staňková, Nela Vachovcová, Kateřina Holá, Stanislav Košňar a František Trhlík. Všem přejeme mnoho úspěchů v novém prostředí.
Na závěr bych chtěla poděkovat převážně rodičům, kteří se v posledních letech opravdu sešli ve skvělém složení a na správném místě. Jsou to lidé plni nadšení, elánu a radosti z práce, kterou mohou vykonat pro své děti a naši školu.
Nesmím zapomenout ani na OÚ Horšice v čele s p. starostou ing. S. Dobrým, který se opravdu velmi snaží vyjít škole ve všem vstříc a pomoci, pokud nastane nějaký problém.
Ani p. starosta OÚ Dolce M. Mráz nezůstává v pozadí. Pro naše děti připravil krásné dopoledne s opékáním vuřtů, projížďkou na koni pod vedením p. Staňkové.
Takže Vám všem za všechno moc děkuji a přeji Vám krásné a poklidné prožití dovolené a prázdnin.

Jana Tolarová

Prázdniny klepou na dveře

Poslední měsíc školního roku, nám utekl velmi rychle. Děti už byly myšlenkami v období prázdnin a na dovolených, na které se velice těšily. Naštěstí byl červen zalitý sluncem, a tak jsme většinu času dováděli na školní zahradě, polévali jsme se vodou, skákali do písku, stavěli hrady z písku a procházeli jsme si stezku bosou nohou. V takto horkých dnech jsme mysleli i na kytičky a záhony, které jsme pravidelně zalévali. Vyrobili jsme různé postavičky, kytičky, ptáčky a dárečky pro tatínky ke Dni otců. Také jsme vyzkoušeli vytvořit lidské mandaly a musím říct, že se dětem velmi povedly. Společně jsme se rozloučili a zakončili tento školní rok posezením u ohně a opékáním buřtů. Tímto bych všem dětem chtěla popřát krásné prázdniny a v září se opět těším na společné setkání.

Mariya Mukan

Sportovní den

Poslední společnou akcí dětí MŠ a žáků ZŠ v tomto školním roce byl „Sportovní den“. Ve čtvrtek
29. 6. 2023 jsme se všichni sešli na hřišti, kde byla akce zahájena. Každý žák měl na starosti jednoho mladšího kamaráda z MŠ, kterého si vylosoval a společně tak tvořili dvoučlenný tým. Každá dvojice tak byla připravena ke zdolávání těchto disciplín: chůze na chůdičkách, skákání v pytlích, hod na cíl i do dálky, překážková dráha, skok do dálky a hod na kuželky. Výsledky byly zapisovány do tabulky vždy u stanoviště, která obsluhovali žáci pátého ročníku. Chválíme žáky za to, jak se starali o své mladší kamarády, pomáhali jim, povzbuzovali je k co nejlepším výkonům a fandili. Bylo vidět, že celé sportovní dopoledne si všechny děti užily, upevnily kamarádské vztahy a určitě si každý domů odnesl nejen diplom a dárek, ale i krásný pocit z prožitého dne.

Dana a Magda

Projektové vyučování Kamarádi

Je konec školního roku a děti už utíkají myšlenkami na prázdniny, učení je otrava, ale jen tak bezcílně trávit čas je velká nuda. A proto jsme ještě na sklonku školního roku zažili společně s žáky 2. ročníku projektové vyučování zaměřené na téma “Kamarádi”, kde jsme už neřešili pravidla českého pravopisu ani nepočítali složité matematické úlohy. Hodně jsme si povídali, spolupracovali a zamýšleli se nad zajímavými příběhy.
Cílem celého projektu bylo před prázdninami ještě upevnit sociální vazby mezi žáky a posílit pozitivní klima ve třídě, protože právě v těchto dnech, kdy je atmosféra již uvolněná, vzniká nejvíce rozepří a zbytečných hádek mezi dětmi. Dalším cílem bylo, aby se žáci zamysleli a uvědomili si hodnoty kladných lidských vlastností, řešili jsme konfliktní situace a zkoušeli se vcítit do jednotlivých postav.
Žáci po celou dobu krásně pracovali, spolupracovali a objevovali. Celý projekt měl uvolněný charakter a myslím, že leckoho přiměl alespoň se zamyslet nad sílou kamarádství.

Jana Štychová

Ochutnávka ovoce, zeleniny a mléčných výrobků

Tak jako roky předchozí, i letos u nás ve škole proběhla ochutnávka některých druhů ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Naše škola se účastní projektů “Ovoce a zelenina do škol” a “Mléko do škol”. Jedná se o projekty Evropské Unie, jejichž cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol. Je jim proto zdarma dodáváno čerstvé ovoce, zelenina a mléčné výrobky.
V rámci těchto projektů se jednou ročně realizuje i ochutnávka různých druhů ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Pro některé žáky je to příležitost, jak ochutnat pro ně dosud neznámé potraviny. Ve středu 24. 5. jsme absolvovali miniprojekt, při němž jsme si kromě ochutnávání zopakovali i důležité informace o zdravé výživě, dodržování hygieny při zpracování potravin apod. Povídali jsme si o prospěšnosti konzumace ovoce, zeleniny i mléčných výrobků.
Ochutnávku jsme nejprve zahájili společným povídáním a následovalo postupné ochutnávání, při němž měli žáci zavázané oči šátkem a jejich úkolem bylo hádat, které ovoce, jakou zeleninu nebo který mléčný výrobek jí. V závěru si každý žák dle vlastních chutí mohl ochutnávat vše, co bylo k dispozici. Především poznávání po slepu mléčných výrobků bylo pro některé žáky velmi náročné. K ochutnání byla například i zakysaná smetana nebo sýr Cottage. Při ochutnávání zeleniny se žáci rozdělili do dvou táborů. Přičemž jeden zastával názor, že řapíkatý celer je výborný a druhý tábor tvrdil přesný opak… No co si budeme povídat, některé výrazy žáků byly chvílemi velmi komické. Celá ochutnávka probíhala v příjemném duchu a žáci se seznámili s různými chutěmi a připomněli si známé informace ze zdravé výživy.

Jana Štychová