Zima – dvoudenní projekt 3., 4. a 5. třídy

12.-13.12. 2022
Zima v pravém slova smyslu v těchto dnech nebyla, ale o den později (14.12.) udeřila v plné síle, když jsme si společně užili radovánky na sněhu na bobech. Přesto byly oba dva dny projektu různých aktivit, které s tématem zima souvisely.
Hned během pondělního dopoledne se nám podařilo propojit různé činnosti a prolnuly se nám krásně do projektu mezipředmětové vztahy.
Děti během dvou dnů sbíraly body za splněné úkoly a označovaly si je na úvodní stránku, kde si postupně vybarvovaly jednotlivé symboly zimy. Na konci tohoto projektu se všechny body podařilo nasbírat Lidušce, která měla celou úvodní stránku k projektu vybarvenou. Ani ostatní děti nezůstaly pozadu, většina jich měla obrázky z velké části také vybarvené.
Celý projekt jsme začínali společně myšlenkovou mapou, co vše se nám vybaví, když se řekne slovíčko ZIMA.
Podívali jsme se tomuto ročnímu období malinko víc na zoubek, když jsme postupně zopakovali, k jakým změnám v přírodě dochází (počasí, rostliny a živočichové v zimě). Pokoušeli jsme se přečíst s přednesem básničku o zimě, hledali jsme rýmy. Děti měly možnost se naučit tuto zpaměti (dobrovolný úkol) a jaké bylo následující den překvapení pro všechny, když oba dva ročníky zvládly její přednes na výbornou. V úkolu nazvaném Zasněžené koule jsme skládali pomíchaná písmenka slov souvisejících se zimou, v úkolu Zimní hrátky jsme pracovaly s textem krátkého příběhu. Zahráli jsme si i Postřehovku, sčítali jsme příklady v Pyramidách, luštili jsme tajenku Zimního obrázku (procvičili jsme si sčítání a odčítání vyšších čísel). Hledali jsme trasy lyžařům a zjišťovali, který ujel nejdelší / nejkratší dráhu (geometrie, jednotky délky). Celý den jsme zakončili zpíváním písniček o zimě a koledami, které k tomuto ročnímu období také patří. 🙂
Úterní ráno, jsme zahájili povídáním o zimních sportech. Celé dopoledne jsme pracovali ve skupinkách a sbírali další body i jako jednotlivci. Pomáhali jsme hledat cestičku hokejistovi s pukem, malovali společně zimní obrázek na tabuli. V tělocvičně jsme zdolávali zimní kopec (lavička zavěšená na žebřinách), házeli „sněhové koule„ (míčky) na cíl, přeskakovaly a zdolávali jsme zimní potok a snažili se „házet“ sněhové koule po sobě (vybíjená).
Na závěr celého projektu jsme si povídali o obyčejích, tradicích a zvycích spojených se zimou, tedy o Mikuláši a Vánocích (obecně a v naší rodině).
Myslím si, že jsme společně prožili hezké chvíle a zopakovali si, ale i se dozvěděli něco nového o sobě, o svých znalostech a dovednostech, které se týkají zimy jako ročního období.