Výprava do Luhu

Dne 31.5.2021 (pondělí) jsme s dětmi naší školy vyrazili na celodenní výšlap do Luhu. Starší děti připravily stopovačku pro skupinu mladších dětí. Starší děti si tak užily vymýšlení nejrůznějších úkolů, a mladší děti jejich plnění. Kromě běžných úkolů, kdy děti zpívaly, dřepovaly nebo hádaly hádanky, musely také zdolat skákacího panáka, obstát v hodu šiškou na strom, nebo postavit domeček z přírodnin. Po příchodu do Luhu si děti prohlédly lesní školku a mohly si vysadit svá semínka stromků. Následovalo opékání buřtů a volná zábava. Největším překvapením celé akce byl skákací hrad, který zde byl pro děti připravený. Děti se v něm vyřádily a všem se akce velice líbila. Celou touto výpravou jsme s dětmi oslavily dětský den, který připadá na zítřejší den. Tímto děkujeme p. Mrázové a všem zaměstnancům lesní školky v Luhu za zařízení akce, umožnění návštěvy a prohlídky celého areálu.

Kristýna Lorencová