Učení trochu jinak

Již v minulých letech jsme výuku našich žáků směřovali do venkovních prostor a v letošním roce jsme přidali na intenzitě, jelikož se stále více snažíme děti přimět k lepšímu vztahu nejen k sobě samým, ale i k přírodě.
Proč venku? Učit se venku děti baví. Učení venku je názorné, třírozměrné, pestré. Přináší mnoho nových podnětů nejen pro naše smysly, ale i pro naše myšlení. Zvyšuje zájem o učení, děti se do školy opravdu těší, přemýšlí nad tím, co je čeká další den. Pro děti je velmi důležitý pohyb, zvláště po covidové odmlce výuky tělesné výchovy. Pohybem vytváříme dobré podmínky pro fungování imunitního systému. Ale hlavně , dáváme dětem prostor k lepší komunikaci, k utváření vztahů nejen mezi dětmi, ale i mezi učiteli. A protože se učíme venku, pracujeme s přírodními materiály, kamínky, kolíky, šišky, větvičky, skořápky které nám slouží jako názorné pomůcky v českém jazyce, matematice, prvouce.
Myslím, že naše děti mají obrovské možnosti a výhody. Žijeme na vsi, kolem sebe máme louky, lesy, krásnou přírodu. Proč toho tedy nevyužít?

Jana Tolarová