Slunečné dny

Květen patří mezi krásné období v roce, období plné slunečních dní a nádherně kvetoucích květin a stromů. Ke Dni matek jsme pro maminky vyrobili srdíčka a povídali jsme si o tom, co pro nás maminky znamenají a co pro nás vše dělají. Dále jsme vyrobili vílu jara, která vítá školáky před vchodem do školy. S nástupem teplého počasí by děti nejraději trávily všechen čas venku a výrobky už je tolik nebaví. I přes to se nám podařily vyrobit akvárka s rybičkami, duhy z vlny a kartonu a deštníčky. Procházky po okolí a na Hůrku jsme si zpestřili pozorováním krajiny dalekohledem, ale většinu času jsme spíše trávili na školní zahradě, kde jsme hráli různé pohybové hry. Vytvořili jsme si stezku bosou nohou, kde děti chodily ve vodě, po písku, po jehličí, po šiškách a v bahně, což je bavilo nejvíce. Také jsme měli dny, kdy jsme byli v rolích kuchařů. Vyzkoušeli jsme nový toustovač, ve kterém jsme společně upekli tousty a vafle, na kterých si všichni pochutnali. Mezi další aktivity patřilo: procvičování psaní a počítání, četba pohádek, tanec a zpěv. Také jsme si vyzkoušeli malovat obrázky prsty u nohou, při této činnosti jsme se zasmáli, neboť výsledné obrázky byly velmi legrační. Děti si také vyzkoušely pozorování různých materiálů a tekutin pod mikroskopem. Konec měsíce jsme zakončili stopovačkou, ve které si děti vystopovaly sladkosti a balonky.

Mariya Mukan