Školní olympiáda

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 proběhl v naší horšické škole projekt „Olympiáda“, kterého se zúčastnili nejen žáci ZŠ, ale také děti z MŠ. Ráno jsme se společně sešli v tělocvičně, kde jsme byli seznámeni s pravidly a organizací celého sportovního dopoledne. Před samotným zahájením se děti a žáci rozdělili do družstev. Celkem soutěžila čtyři družstva, která reprezentovala čtyři státy – Itálii, Rakousko, Francii a Německo. Takto připraveni, s vytvořenou vlajkou svého státu, jsme nastoupili na slavnostní zahájení Olympiády. Zazněla hymna sportovních her a naši atleti se mohli pustit do sportovních výkonů. Olympionici si měřili své síly v běhu na krátkou trať, v hodu kriketovým míčkem, ve skoku do dálky a v porážení kuželek. Vše bylo důkladně zapisováno do tabulek za asistence žáků 5. ročníku. Závodníci se snažili ze všech sil, byla vidět zdravá soutěživost a radost z pohybu. Žáci pomáhali svým kamarádům ze školky a ti se snažili, aby dosáhli co nejlepších výkonů. Všechny disciplíny byly zdolány, výsledky uzavřeny, mohlo se přejít k vyhlášení. Skóre bylo velmi těsné, čokoládové medaile si ale nakonec odnesli všichni! Zasloužili si je za hru fair play – za krásné sportovní zápolení, za spolupráci a pomoc mladším kamarádům.

Dana a Magda