Školková olympiáda

Ve čtvrtek 1. června 2023 měly všechny děti svátek a v naší mateřské škole jsme ho oslavily tzv. „Školkovou olympiádou“. A jak to vše probíhalo? V tento den byly pro děti připraveny sportovní disciplíny: závody na koloběžkách, skákání v pytlích, skok do dálky a chůze po chodníkové stezce bosou nohou. Po zdolání všech stanovišť jsme se odebraly k našemu novému ohništi a opekly si vuřty. Když se děti posilnily, následoval slavnostní nástup všech sportovců, medailování a rozdání diplomů a odměn. A jaký by výsledek? Všichni sportovci si domů odnesli zlatou čokoládovou medaili, kterou si všichni zúčastnění zasloužili za výkon i hru fair – play. Následoval přípitek dětským šampaňským a pokřik na ukončení „Školkové olympiády“.
Děkujeme rodičům Malvínky Babkové za melouna a cukrovinky pro děti.

Dana a Magda