Školička je jako nová

V letošním roce prošla naše škola mnohými úpravami a opravami. S rekonstrukcemi se započalo v měsíci dubnu a pokračovalo se až do srpna. Protože v mateřské škole bylo nevyhovující sociální zařízení, bylo nutné započít práce zde. Následovala rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole. Byla provedena kompletní výměna umyvadel, pisoárů, toalet, dlažby, sprchového koutu a zázemí pro úklid. Následovala výměna dlažby v přízemí od hlavního vchodu ZŠ. Z důvodu přerušení přívodu vody však byla nutná oprava vodoinstalace v patře. Došlo k nainstalování nových umyvadel a položena byla též dlažba v okolí. Z hygienických důvodů byly zakoupeny nové zásobníky na toaletní utěrky, nové odpadkové koše na třídění odpadu do všech učeben. Na školním pozemku bylo upevněno umyvadlo pro potřeby dětí a žáků, které tráví chvilky na školní zahradě a hřišti. Kolem celého pozemku školy bylo provedeno nové oplocení. Ve finiši jsme v letošním roce malovali prostory základní školy a tělocvičnu. Dohledem nad stavebními firmami byl pověřen p. starosta Ing. S. Dobrý a p. D. Havlíček. Oběma patří poděkování za snahu a trpělivost, se kterou přistupovali k nemalým problémům.

Jana Tolarová

Základní škola

Mateřská škola

Školní družina

Školní jídelna