První školní den

Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok 2021/ 2022 nám začal. V základní škole jsme přivítali 9 prvňáčků a 3 nové žáky. Do 2. ročníku Kristiánka Míška, 3. ročníku Dušánka Kiláka a do 5. ročníku Milánka Kiláka. Po krátkém uvítání zákonných zástupců, žáků, p. starosty Ing. S. Dobrého a p. Kullové, jsme přijali mezi sebe prvňáčky. Šerpování se stalo již naší dlouholetou tradicí. Žáci obdrželi malou dobrůtku a samozřejmě uvítací glejt. Přivítali jsme: Ellinku Zieglerovou, Nelinku Šilingovou, Vesněnku Nocarovou, Dorotku Krejčí, Jindříška Vandase, Kačenku Keřtovou, Tomáška Kolíčka, Pepíčka Staňka a Honzíka Baloga. Všem prvňáčkům a starším žákům přeji úspěšný školní rok, rok plný překvapení, dobré nálady a objevování nových přátelství.

Jana Tolarová