Prázdniny klepou na dveře

Poslední měsíc školního roku, nám utekl velmi rychle. Děti už byly myšlenkami v období prázdnin a na dovolených, na které se velice těšily. Naštěstí byl červen zalitý sluncem, a tak jsme většinu času dováděli na školní zahradě, polévali jsme se vodou, skákali do písku, stavěli hrady z písku a procházeli jsme si stezku bosou nohou. V takto horkých dnech jsme mysleli i na kytičky a záhony, které jsme pravidelně zalévali. Vyrobili jsme různé postavičky, kytičky, ptáčky a dárečky pro tatínky ke Dni otců. Také jsme vyzkoušeli vytvořit lidské mandaly a musím říct, že se dětem velmi povedly. Společně jsme se rozloučili a zakončili tento školní rok posezením u ohně a opékáním buřtů. Tímto bych všem dětem chtěla popřát krásné prázdniny a v září se opět těším na společné setkání.

Mariya Mukan