Oslava Dne dětí v MŠ

Na první červnový den připadá již tradičně Mezinárodní den dětí. Tento den je spjatý s radostnými oslavami, výlety či dárečky. V naší mateřské škole jsme tento svátek oslavily na školní zahradě formou „Školkové olympiády“. Celé dopoledne se neslo ve sportovním duchu. Počasí se nám umoudřilo, sluníčko svítilo jako o závod a z výšky děti pobízelo k co nejlepším výkonům. Než se děti vydaly zdolávat všechny připravené disciplíny, rozdělily se na dvě skupiny. Každá parta vybrala svého kapitána, a jako správní sportovci, si děti vymyslely i svůj pokřik. A mohlo se začít! Čekala nás cesta plná zábavy, her a soutěžení. Naši malí závodníci jezdili na koloběžkách, skákali v pytlích, na skákacích míčích, vyzkoušeli si skok do dálky, při chůzi slalomem se snažili udržet kuličku na lžíci, překonávali překážkovou dráhu a házeli kroužkem na cíl. Po celou dobu nás provázela radost, dětský smích a kamarádské povzbuzování. Na ukončení Školkové olympiády na naše sportovce čekaly odměny v podobě diplomů, drobných dárků a sladkostí. Nechyběl ani přípitek a sladká tečka na konec – zmrzlina.
Děkujeme tímto paní Hřebcové, která nám pro děti věnovala dětské šampaňské a balónky.

Dana a Magda