Nový školní rok

Se zahájením nového školního roku se plynule rozjela i činnost naší školní družiny. První týden probíhal zejména ve znamení seznamování – prvňáčci a také noví žáci z jiných ročníků, se seznamovali s novými kamarády. Děti musely vstřebat mnoho nových informací, které souvisely s chodem družiny, také se seznámily s pravidly správného chování v prostorách školy, ale i mimo ni. Četli jsme pohádky, soutěžili, tvořili a následně jsme si zhotovenými výrobky vyzdobili třídu. Nejvíce jsme si povídali. Po prázdninách byly děti plné dojmů a nových zážitků, o které se chtěly se všemi podělit. Za příznivého počasí jsme převážně trávili čas na školní zahradě a na Horšickém dětském hřišti. Hráli jsme různé pohybové hry, sbírali plody, kaštany, žaludy, ořechy a listy, které nám posloužili k výrobě několika podzimních výrobků. Měli jsme soutěž v tom, kdo se nejvíce trefí do basketbalového koše, také jsme měli turnaj v šipkách. Hráli jsme divadlo o Červené řepě a Červené karkulce. Pekli jsem výborný moučník, na kterém si děti velice pochutnaly. Také u nás probíhala oblíbená soutěž o nejhezčí stavbu z lega. Nechyběl ani poslech hudby doprovázen tancem.

Mariya Mukan