Nový školní rok

Měsíc září jsme započali přivítáním prvňáčků a seznamovacími hrami, abychom se všichni lépe poznali. Probrali jsme řád a pravidla školní družiny a zopakovali jsme si, co smíme a co nesmíme. Zvládli jsme zhotovit i několik výrobků, kde děti ukázaly, jak jsou šikovní. Venku přetrvávalo stále léto, a tak jsme většinu času trávili na školní zahradě, kde jsme si hráli v písku, stavěli domečky a soutěžili. Využili jsme také krásné levandule, která kvete na školních záhonech. Z těchto kytiček jsme vyrobili limonádu, upekli levandulové sušenky a také jsme nasušili květy, které využijeme při dalším vyrábění. Koncem měsíce jsme si prošli stezku bosou nohou, kde bylo bláto, voda, písek, šišky a jehličí a děti si to moc užívaly.

Marija Mukan