Než se rozsvítí vánoční stromeček

Než se v naší Mateřské škole v Horšicích rozsvítil vánoční stromeček, musely jsme zastat spoustu práce. Děti pečlivě zdobily třídu a prostory MŠ, aby vánoční atmosféra v adventním čase byla dokonalá. Vyráběly dárečky a přáníčka, přičemž se zdokonalovaly v jemné motorice. Stříhaly, lepily, malovaly, rozvíjely zručnost a fantazii. Také se učily vzájemně si pomáhat, spolupracovat a radovat se ze společného prožitku. Recitovaly, zpívaly, hrály na hudební nástroje i tančily. Konečně přišel ten dlouho očekávaný den. V pátek 18. 12. 2020 se v naší školičce nadělovalo. Navštívil nás Ježíšek! Sváteční nálada nás provázela od samého rána. Školkou zněly koledy, vonělo vánoční cukroví a ovoce. Děti přišly svátečně ustrojené, abychom mohly společně usednout ke slavnostně prostřenému stolu. Po přípitku s dětským šampaňským jsme hodovaly, povídaly si o vánočních zvycích a rozkrajovaly jablíčka. Než zazvonil zvoneček a rozsvítil se stromeček, představily děti pásmo písní a říkanek, které pilně nacvičovaly a musíme říci, že se jim to opravdu moc povedlo. Ježíškovi se to jistě také líbilo, protože opravdu přišel. Zvoneček zazvonil, stromeček se rozsvítil a pod ním bylo spousta dárků…
Věříme, že si tento den děti užily a odnesly si domů, kromě dárečků, také hezké vzpomínky.
Chtěly bychom poděkovat rodičům za dárky, za vánoční cukroví i jiné občerstvení a všem popřát klidné a spokojené prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých a v novém roce pevné zdraví.

Dana a Magda