Návštěva z knihovny

V letošním školním roce se naše mateřská škola opět zapojila do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice“, který zajišťuje MAS AKTIVIOS. V rámci Spolupráce MŠ a veřejných knihoven byla vybrána kniha Úsměvné starosti vrabce Kašpara od spisovatelky Jitky Vítové. Knihu nám představila paní knihovnice z dětského oddělení Městské knihovny v Přešticích Mgr. Jindřiška Červená. Setkání se uskutečnilo v úterý 21. 9. 2021 v naší mateřské škole. Při této návštěvě byly děti seznámeny s tím, co krásné povolání knihovnice obnáší. Dozvěděly se, co vše si mohou v knihovně vypůjčit, ale také jak správně s knihou zacházet a vůbec, jak by se každý čtenář a návštěvník knihovny měl chovat. Po přečtení krátkého úryvku, z již zmíněné knihy, měly děti možnost prohlížet a besedovat nad připravenými knihami. Paní Červená nám přivezla k nahlédnutí spoustu zajímavých encyklopedií, pohádek a příběhů. Nechyběly ani 3D knihy a Albi knihy s elektronickou tužkou, které byly u dětí nejoblíbenější. Čas strávený nad knihami byl velice zajímavý, poutavý i zábavný a to díky paní knihovnici, které tímto děkujeme za návštěvu. Již teď se těšíme na besedu se spisovatelkou Jitkou Vítovou, která k nám zavítá 25. 10. 2021.

Dana a Magda