Návštěva z knihovny

V letošním školním roce se naše mateřská škola opět zapojila do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice“, který na našem území zajišťuje MAS Aktivios, z.s. V rámci tohoto projektu nás v úterý 7. 3. 2023 navštívila knihovnice Mgr. Jindřiška Červená z Městské knihovny v Přešticích. Paní Červená u nás byla již několikrát a pokaždé nám představila jinou knihu, kterou jsme si s dětmi při odpočinkových chvílích četly. Tentokrát naši malí čtenáři měli možnost seznámit se s knihou Koťátka kočičky Ťapičky od spisovatelky Markéty Harasimové. Po seznámení se základními pravidly, která se musí při čtení či prohlížení knihy dodržovat, se děti usadily a vyslechly si úryvek z této krásné knihy. Všichni posluchači vnímali děj se zaujetím a sledovali překrásné ilustrace. V další části programu se děti přesunuly ke stolečkům, kde si mohly prohlížet různé obrázkové knihy, encyklopedie, leporela i 3D knihy. Naše třída MŠ se rázem proměnila v knihovnu, kde je klidné a inspirativní místo pro rozvíjení fantazie, zábavy i vzdělávání.
Děkujeme paní knihovnici za příjemné dopoledne a těšíme se na další spolupráci.

Dana a Magda