Návrat do středověkých Horšic

Ano, opravdu jsme se dne 9.listopadu ocitli ve středověké horšické tvrzi. Návrat do středověkých Horšic se jmenoval projekt pro 2., 4. a 5. ročník. Zjistila jsem totiž, že žáci toho o dávných předcích, kteří žili v Horšicích a okolí, mnoho nevědí. Rozhodla jsem se seznámit je s dávnou historií formou projektového vyučování. Velkou inspirací a pomocí mi byly skvělé publikace PaeDr. Heleny Východské a její dcery Ing. Barbory Východské s názvy Horšihrátky, Horšická vlastivěda a Horšické omalovánky. Nejprve žáci plnili zábavné středověké úkoly z českého jazyka a matematiky, vlastivědy či prvouky. Ti mladší si se zájmem vybarvili omalovánky. A pak se najednou ocitli v družinové třídě ( horšické tvrzi) středověcí rytíři, vladykové a zemani, urozené šlechtičny a hospodyně. Většina postav měla reálný základ a byla historicky podložena. Samozřejmě některé postavy jsem musela volit fiktivní, stejně jako občasné posunutí časové přímky, ale to na celkový dojem nemělo vliv. A kdo se nám to představil? Horeš ( Tomík Hrubý), Adam z Horšic ( Štěpík Bäuml ), vladyka Vitmar ( Samča Pašek), Jan Horšický (Hyneček Krejčí), Jan Boreň (Ondrášek Pelc), Mikuláš Vilém Horšický (Vojtík Dobrý), Salomena; Příchovická ( Markétka Loudová), Adam František Hennigar ( Gabík Protivínský) a urozené paní Doubrava (Ráchelka Pašková), Zdislava (Terezka Šrámková), Háta ( Adrianka Česalová), Barbora ( Vendulka Rousová) a Mariana ( Jasmínka Jeníčková). Nechyběl ani středověký tanec. Nemyslete si, že žáci vystupovali jen tak v džínách, všichni se převlékli do středověkého oblečení, děvčata do krásných šatů a nechyběly ani zbraně – kuše, meče a luky. To ostatně můžete posoudit sami na přiložených fotografiích. Pro mě, Anežku Kunhutu Příchovickou, to byl skvělý zážitek a myslím, že celé dopoledne jsme si nejen perfektně užili, ale žáci získali touto netradiční formou výuky i povědomí, jak se dříve žilo. Publikum, žáci 1. a 3. ročníku, naše snažení náležitě ocenilo velkým potleskem. Obrovská pochvala patří všem dětem, které se projektu zúčastnily, byly perfektní a do poslední chvíle dokázaly udržet naše tajemství a neprozradit svým spolužákům z  1. a 3. ročníku, co chystáme. Poděkování pak patří všem rodičům, kteří ochotně pomohli s přípravou kostýmů. A jedna perlička nakonec. Na nácvik středověkého tance jsme měli pouze dvě hodiny a Hyneček Krejčí vtipně poznamenal: ,, Ve Star Dance to cvičí jak dlouho a my to zvládli za chvíli…… ,,

Pavla Nohavcová