Měsíc listopad

Začátkem listopadu nás provázelo stále pěkné počasí. Chodili jsme na louky a polní cesty, kde jsme dělali různé překážky, schovávali jsme se, běhali a pozorovali stopy zvířátek. Nechybělo ani podzimní dovádění v opadaném listí. V lese děti stavěly domečky pro zvířátka a lesní skřítky. Děti mají svůj vlastní svět fantazie, milují přírodu i všechna zvířátka, stále vymýšlejí různé hry, například Lesní království, kde dávají najevo, co pro ně příroda znamená, Podzim nabízí spousty přírodních materiálů. My jsme toho využili a vyrobili mnoho postaviček z šišek, kaštanů, listů a ořechů. Koncem měsíce u nás v družině proběhla pěvecká soutěž Super Star. I přes to, že u některých žáků nastala lehká nervozita, se do soutěže zapojili všichni a velice si to užili a byli s pěveckými výkony spokojeni. Nezapomněli jsme ani na přípravu na vyučování. Psali jsme domácí úkoly, trénovali schopnosti soustředění a porozumění. Měsíc jsme zakončili pečením perníčků na jarmark do Vytůně a vyzdobením školy na předvánoční čas.

Mariya Mukan