Maminky mají svátek

Druhou neděli v květnu se slaví Den matek. Tento významný den je mezinárodním a obvykle se maminkám dávají květiny, přáníčka nebo drobné dárky. A jaké překvapení jsme pro maminky přichystaly v naší mateřské škole? Uspořádaly jsme pro ně oslavu. Předcházely tomu velké přípravy – nacvičit básně, píseň, připravit dárečky a pohoštění. Společně s dětmi jsme vymýšlely program, úvodní řeč, pilovaly říkanky, píseň a vyráběly přáníčka. Mezi tím vším jsme stihly upéci sušenky a přichystat chuťovky. Měly jsme plné ruce práce, abychom vše zvládly do oslavy. Děti se snažily a bylo vidět, s jakou radostí to všechno připravují. Bylo to naše velké tajemství a pro maminky překvapení. Ve čtvrtek 5. 5. 2022 jsme se sešly v naší mateřské škole. Sice nám počasí nepřálo, musely jsme se přesunout do vnitřních prostor, podle původně plánovaného pobytu na zahradě, ale náladu nám to nezkazilo. Po přivítání jsme se pustily do soutěžení. V první disciplíně musely maminky hledat své dítě podle hmatu. Následoval slalom maminek a jejich ratolestí, při kterém měly vždy ve dvojici svázané nohy a třetím úkolem bylo dovést si svoji maminku, která měla zavázané oči, od mety k cíli. Všechny maminky byly statečné a právem jim byla udělena medaile s nápisem „Nejlepší maminka na světě“. A po takovém výkonu si zasloužily masáž od svých dětí. Pak už se oslavenkyně posadily ke stolu a poslechly si přednes básní a písně. Na závěr každý předal své mamince přáníčko, sladkou pusu a pohoštění, které pro ně bylo přichystáno.
Rády bychom poděkovaly paní Babkové za napečení muffinů a všem maminkám za jejich účast. Věříme, že jste si to užily!

Dana a Magda