Loučení se školním rokem

Rok se s rokem sešel a je tu opět loučení.…. Aniž bychom chtěli, koronavirová pandemie nám všem převrátila život. Jedinou světlou stránkou bylo, že se mohlo začít s opravou sociálního zařízení, které už neodpovídalo hygienickým požadavkům. Jelikož se rekonstrukce protáhla, provoz mateřské školy byl obnoven od 10. 6. 2020. I přes dodržování stanovených pravidel během mimořádného opatření jsme si společné chvíle užily a radovaly se ze společných zážitků. Veškeré aktivity jsme směřovaly co nejvíce na pobyt venku. Děti stavěly domečky z přírodnin, malovaly na kameny, bádaly a experimentovaly s vodou, projížděly náš „vozový park“, chodníkovými křídami zdobily náš dvoreček. Ke knize O Květušce a tesaříkovi, kterou jsme si četly, děti vytvořily společné dílo s názvem „Louka“. Za tuto práce byli naši malí umělci odměněni drobnými dárky od MAS Aktivios. K této knize se ještě vrátíme příští školní rok, kdy nás čeká beseda s autorkou Jitkou Vítovou. Také jsme zdárně dokončily projekt sportovní všestrannosti „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ a uspořádaly „Školkovou olympiádu“. A přišel den s velkým „D“, který patřil hlavně našim předškolákům. V úterý 30. 6. 2020 jsme se rozloučily s těmi, co opouští naši školku a v září usednou do školních lavic. Předškoláci byli pasováni na školáky a při zvuku studentské hymny prošli květinovou branou, kterou vstoupili do další etapy života. Následoval přípitek rychlými špunty a ovocná hostina. Děti si domů odnesly spoustu dárečků a snad i hezkou vzpomínku na tento den. Co říci na závěr? Aničko, Denisko, Vojtíšku, Toníčku, vykročte do života tou správnou nohou, mějte kolem sebe samé dobré kamarády, ať se vám ve škole daří a když si vzpomenete, přijďte nás navštívit, třeba se pochlubit první jedničkou, cestu do školky znáte!
Zbývá jen poděkovat rodičům za občerstvení na tento den, za dodržování stanovených opatření, ale také za shovívavost v tomto nelehkém období a vůbec za veškerou celoroční spolupráci. Přejeme všem dětem a rodičům sluníčkové prázdniny a čas dovolených, odpočívejte, radujte se a v září se na všechny budeme těšit na shledanou!

Dana a Magda