Hurá, je tu karneval!

,,Dnes je nejlepší den ve školce, protože je zábava a ta je správná.“ Tak to byla slova jednoho z chlapců z naší mateřské školy, když jsme si s dětmi během tanečního a soutěžního dopoledne povídaly. A bylo to tak! Na středu 26.2. 2020 se v naší školce prostě každý těšil. Ráno vešly do školky děti, ale už po svačině se proměnily v pohádkové postavy a hrdiny dětských filmů. Nejprve náš průvod masek navštívil žáky ZŠ, kteří se snažili poznat každého z nás. Také jsme nezapomněly na paní kuchařky, které byly potěšeny naší návštěvou. Pak už mohla začít taneční zábava, při které nechyběly oblíbené soutěže jako tanec s balónky ve dvojicích, židličková, hra na sochy a na závěr výběr tomboly. Děti si dopoledne velmi užily a samozřejmě i my obě, vždyť kdy jako dospělí máme příležitost být zase chvilku dětmi.

Magda a Dana