Florbal

Přestože prostory naší tělocvičny nejsou velké, rádi si v hodinách tělesné výchovy zahrajeme florbal.