Dopravní hřiště Blovice

25.05.2023

Ve čtvrtek, 25.05. 2023, nás čekala další již netrpělivě očekávaná akce pro děti všech ročníků naší školy, a to Dopravní hřiště v Blovicích.
Celí nedočkaví jsme se ve čtvrtek ráno nemohli dočkat příjezdu autobusu, který pro nás zajistila ZŠ v Blovicích. V 7:50 hod. jsme všichni společně odjížděli směrem na dopravní hřiště.
Mladší děti (1. – 3. ročníku) si hned po ránu vyzkoušely svoji jízdu zručnosti na kole a jak se zachovat v provozu na silnici, na zdejším hřišti. Někteří se rádi vžili do role chodce a čile přecházeli křižovatky, řízené semafory.
Po svačině si mladší skupina dětí vyměnila místo se staršími spolužáky, aby si tak v prostorách a zázemí ZŠ Blovice zopakovala, shlédla a seznámila se s pravidly silničního provozu z pohledu cyklisty (povinná výbava kola, doporučená výbava kola, vjíždění na silnici a dopravní předpisy – značky, věk s doprovodem – bez doprovodu).
Starší žáky (4. a 5. ročník) nejprve čekalo opakování dopravních předpisů, vysvětlení si, kdo má na křižovatkách právo přednosti v jízdě, dle vyobrazené situace na interaktivní tabuli. Poté je čekal test s dvaceti otázkami. Po jeho vyhodnocení většina žáků pátého ročníku (kromě jedné dívky) obdržela „Průkaz cyklisty“, žáci čtvrtého ročníku ho obdrželi všichni. Po tomto menším stresu se starší děti přesunuly na hřiště, aby v praxi vyzkoušely svoji znalost dopravních předpisů. Většina dětí se snažila tyto respektovat, ale našli se i tací, kteří si mysleli, že jim patří přednostní právo v jízdě, ačkoli se dopouštěli značného množství přestupků, za které by jim ve skutečném, reálném světě hrozil postih (v lepším případě).
Na ty, kteří již na kole nemohli, byli unavení, čekaly semafory pro chodce a pohyb na improvizovaném chodníku.
Celá akce proběhla v poklidu, děti se svým způsobem vydováděly a jako celek se akce velice povedla. Další návštěva zdejšího dopravního hřiště bude jenom ku prospěchu všech, neboť v roli chodce či cyklisty, se děti ocitají velmi často.

Sepsala: Jana Richterová