Dopravní hřiště Blovice

V pátek 17. 6. 2022 žáci ZŠ navštívili již podruhé v tomto roce dopravní hřiště v Blovicích. Celá akce proběhla velmi podobně, jako ta minulá, a proto všichni dobře věděli co je v tento den čeká.
Po příjezdu do Blovic jsme byli rozděleni na dvě skupiny. První skupinu tvořili žáci 1. a 2. ročníku. Ve druhé skupině byli žáci 3. – 5. ročníku. Mladší žáci hned nasadili helmy a vyrazili brázdit silnice dopravního hřiště. Starší žáci nejprve absolvovali výuku v učebně, kde si opakovali pravidla silničního provozu. V závěru teorie si žáci 5. ročníku napsali test a všichni tak získali svůj první řidičský průkaz. Po přestávce se obě skupiny prohodily. Mladší žáci absolvovali teoretickou část a starší žáci si šli ověřit teorii v praxi. Páťáci museli prokázat, že si řidičský průkaz opravdu zaslouží. Naštěstí obstáli.
Musím žáky velmi pochválit, neboť se všichni snažili dodržovat pravidla, na případné přestupky byli upozorněni a díky tomuto poučení se jim jízda navzdory drobným nedostatkům dařila. Od minulé návštěvy se výrazně zlepšili. Doba strávená na hřišti nám velmi rychle utekla. Půl hodiny před polednem jsme odjížděli zpět do školy plni nových zážitků, dovedností a zkušeností.

Štychová Jana