Den Země

Jedním z rituálů v naší mateřské škole je oslava svátků a narozenin dětí. Oslavy se však vždy nemusí týkat pouze dětí. Ve čtvrtek 22. 4. jsme oslavovaly Den Země. A jak tento den v naší školce probíhal? Nejprve se děti seznámily s tím, proč je tento den věnovaný naší planetě, proč je důležité ji chránit a pečovat o ni, a jak my můžeme svou pomocí přispět k péči o životní prostředí ve svém okolí. Jednoznačně se děti shodly na třídění odpadků, které jim není cizí. Děti přiřazovaly obrázky odpadků k daným barevným kontejnerům, rozlišovaly a třídily. Vybaveny informacemi jsme se vypravily do “terénu“ . V gumových rukavicích jsme vyčistily naši školní zahradu, roztřídily odpadky a odnesly do kontejnerů na náves. Cestou jsme sebraly spoustu dalších předmětů, které si tam asi někteří nepořádníci „odložili“, a tak jsme měly za chvíli plné tašky. Všechny odpadky jsme vhodily do správných kontejnerů a s dobrým pocitem, že jsme udělaly něco pro naši Zemi, se vrátily zpět do školky.

Dana a Magda