Děláme si jen hezké věci

V měsíci září jsme se opět začlenili do akce s názvem Jsem laskavec. Každý měsíc jsme plnili dobrovolné úkoly a povídali si o nich. Zjistili jsme, že mnoho krásných věcí děláme prakticky každý den. Vítáme se s paní učitelkou, pochválíme jeden druhého, pomáháme mamince věšet prádlo …. Celé tři měsíce jsme tedy měli na to, abychom udělali někoho šťastným, spokojeným, pomohli nebo ochránili nejen kamaráda, ale třeba i zvířátko, rostlinu. Myslím, že se nám to opravdu dařilo. Děti i žáci se tohoto úkolu zhostili s opravdovým zaujetím a sami připomínali, jaký dobrý skutek, či věc někomu udělali a s čím pomohli. Na závěr celé akce jsme se vydali společně s mateřskou školou do lesa, kde jsme si odpočinuli, relaxovali, nasávali vůni lesa, stavěli domečky, a uložili plody pro zvířátka, které jsme sbírali v průběhu podzimních měsíců. Celé dopoledne se vydařilo a my byli spokojeni, že jsme zase udělali něco pěkného nejenom pro sebe, ale hlavně pro zvířátka a ostatní. Může se stát, že i my budeme v nouzi a budeme potřebovat pomoc. Proto rozdáváme radost a činíme ostatní šťastnými.

Jana Tolarová