Čarodějnický týden

Poslední dubnový týden se ve školce nesl v čarodějnickém duchu. Navštívila nás „opravdová“ čarodějnice Berta, se kterou jsme každý den nasedaly na kouzelné koště a učily se těm pravým čarodějnickým dovednostem. Nejprve si děti vyrobily z proutků hůlky, kterým Berta propůjčila své schopnosti a mohlo se začít s kouzly. Čáry máry, láry fáry a už se čarovalo! Po vzoru hodných čarodějnic děti vařily lektvar z léčivých bylin a všichni jsme se shodly, že bude mít blahodárný účinek na naše zdraví. Zavzpomínaly jsme také na pohádku Malá čarodějnice a pokoušely jsme se, jako ona, vyčarovat déšť. Dařilo se! Pršely nám kapky vody, ale také šišky, žáby, a dokonce i myši. Vyvrcholením týdne byl páteční sabat, slet čarodějnic a čarodějů a přehlídka dovedností, za které si děti vysloužily osvědčení, medaile a sladké odměny. Mohlo by se zdát, že jsme si všichni jen tak hrály a žádná práce. Ale i při této hře se děti mnohému naučily a odvedly velký kus práce. Poznávaly léčivé a jedovaté byliny, dokázaly je pojmenovat, sportovaly a věnovaly se výtvarnému tvoření. V neposlední řadě se seznamovaly s lidovými zvyky a tradicemi pálení čarodějnic a zdobení májky, kterou jsme společně také ve školce „postavily“. Bude nám jistě přinášet štěstí do naší školky.

Magda a Dana