Bubnování ve školce

Ve středu 4. 10. 2023 nás navštívil pan Petr Havlan se svým interaktivním programem „Milujeme bubnování“. Přivezl s sebou nejen bohaté zkušenosti s hrou na africký buben djembe, ale také plné auto těchto jednoduchých, avšak velmi mocných nástrojů. Po krátkém úvodním seznámení si každý z nás vybral svůj buben a program mohl začít. Pan Havlan nám hravou formou předvedl jednoduché i složitější variace úderů, kterými jsme napodobovaly některá zvířata, což bylo dětem velmi blízké a zadáním srozumitelné. Nezůstalo však jen u zvířat. Pokoušely jsme se také rytmickou hrou napodobit pohyb tanečníků, ve které se někteří z nás proměnily. Vše plynulo na pohlcujících rytmech, které připomínaly a souzněly s tlukotem našich srdcí. Stala se z nás jedna velká skupina, která společnou kreativitou a spontánností objevovala vášeň pro bubnování. Každý další úder do bubnu nás tak přesvědčil, že hrát na tento nástroj a prožít ze hry radost, může opravdu každý.

Magda a Dana