Biopoklad

V posledních letech stále ze sdělovacích prostředků slyšíme, jak je důležitá ochrana životního prostředí. Ale jak začít chránit přírodu? To nám dne 20. listopadu v rámci environmentálního vzdělávání na školách přijely ukázat pracovnice spolku Ametyst, který se dlouhodobě ochranou přírody zabývá. Jak se děti dozvěděly, začátek je velmi snadný, možné je začít na úplně obyčejné zahrádce. Prvním úkolem školáků bylo přijít na to, co je vlastně kompost, co do kompostu patří, co nepatří. Pak už byli rozděleni do několika skupin, pozorovali půdu ze záhonu, půdu z kompostu a její vlastnosti, porovnávali je, pomocí lupy určovali, jaký hmyz a jací živočichové se v kompostu nachází. Měli za úkol pojmenovat je podle návodného klíče. Dozvěděli se, proč právě kompost je oním biopokladem. Je bez jakékoli chemie, čistě přírodní, takže chrání naše životní prostředí. Počasí venku nepřálo a byli jsme nuceni program přesunout do tělocvičny, přesto všichni pracovali se zaujetím a se zájmem. A tak věříme, že z našich školáků vyrostou právě ti, kteří se budou snažit přírodu chránit.

Pavla Nohavcová