Beseda o myslivosti

Dříve než nám začaly vánoční prázdniny, nás navštívil pan Janeček. Přišel, jako zástupce myslivců, stylově oblečen v mysliveckém obleku, v němž dětem připomínal tak trochu pohádkového prince, a vybaven bohatým doprovodným materiálem. Pan Janeček měl pro nás připravené poutavé vyprávění o životě lesní zvěře, o myslivosti, která není pouze o lovu, ale věnuje se mimo jiné také péči a chovu zvěře. O myslivosti, která má v Čechách velkou tradici a sahá hluboko do naší historie. V celém jeho vyprávění nechyběly zajímavosti o jednotlivých divoce žijících zvířatech, doprovázené ukázkami trofejí, které měly děti možnost si důkladně prohlédnout. Děti se aktivně zapojovaly a kladly panu myslivci zvídavé otázky. Snažily se také odpovídat na jeho dotazy ohledně názvů částí těla např. lišky obecné, jež byly v mysliveckém nářečí opravdu zajímavé. Samozřejmě, jak už to u myslivců bývá, nebyly děti ochuzené ani o dobrodružné historky ze života lidí mysliveckých spolků. A protože každé takové setkání není náhodné a odehrálo se v době, kdy s dětmi tradičně chodíme k lesu a zdobíme zvěři strom jedlými ozdobami, vypravily jsme se ještě týž den s jablky a mrkví k blízkému krmelci. Velice děkujeme p. Janečkovi za čas, který nám při přípravě a realizaci této besedy věnoval. Děkujeme mu také za sladkosti a dárky pro děti.

Magda a Dana
učitelky MŠ