Vývoj hudebních nástrojů

Dobrý den, milí příznivci našich webových stránek, dobrý den všichni, kteří se zajímáte o dění na naší škole.
Ani v měsíci únoru na naší malé školičce nezahálíme, a stále objevujeme něco nového. Ne jinak tomu bylo v pátek, 7.února, kdy na naši školu zavítal, se svým hudebním pořadem „Vývoj hudebních nástrojů od starověku po současnost“ , pan Pavel Josef Macků.
Žáci se prakticky seznámili s téměř kompletní vývojovou řadou dechových a strunných nástrojů.
Viděli jsme, slyšeli jsme, a mohli si i vyzkoušet na vlastní kůži, jak fungují nejen staré hudební nástroje, ale i nástroje, které si pan Macků sám, nebo za pomoci svých svěřenců vyrobil.
Slyšeli jsme zvuky některých středověkých nástrojů, jako např. zvířecích rohů, chrotu, loutnu, fidulu, či středověkou harfu. Zazpívali jsme si i některé písničky, které známe třeba z Večerníčku. Věděli jste, že i z obyčejných věcí lze „vyrobit“ hudební nástroj? Posloužit nám můžou staré plechovky, hadice od pračky i obyčejné klacíky.
Hodinka se všemi hudebními nástroji, které s sebou pan Macků přivezl, utekla jako nic, a my se plni dojmů museli rozloučit.
…ještě u oběda jsme si měli o čem povídat.