Vynášení Morany

Morana, krásná i krutá vládkyně zimy, ale vždy spravedlivá, tak jako sama příroda. Je mnoho legend, mýtů, tradic a zvyků, které jsou inspirovány přírodou a vycházejí z jejího přirozeného koloběhu. Jedním z nich je pohanský zvyk loučení se zimou a vynášení Morany. Tato tradice se již málo dodržuje, ale najdou se místa, kde stále ještě „žije“. Jsme rády, že tomu tak je právě v naší škole. Letos tradiční výroba Morany, symbolu zimy, připadla na naše malé kutily ve školce. Ti se tohoto úkolu zhostili s nadšením. Každý přidal ruku k dílu, a tak naše „krasavice“ byla v pátek ráno připravená nechat se nést v čele průvodu. A průvod to byl velký a slavnostní. Velcí školáci se tradičně ujali mladších školkových dětí a mohlo se vyrazit směrem k Vitouni. Slunce nám po cestě příjemně hřálo a panovala dobrá nálady. Co víc si ten den přát. Ve Vitouni nás čekalo završení celé výpravy. Tradiční odříkání říkanky a vhození Morany do potoka. Jen si táhni pryč! Pluj si po vodě! A s tebou zima a všechny chmury. Vždyť příroda už se probouzí, dny se oteplují a vládu přebírá jaro.

Magda a Dana