Velikonoční projektové vyučování

Ve dnech 12. a 13. 4. 2022 proběhlo ve 4. a 5. ročníku jedenapůldenní projektové vyučování na téma velikonoční svátky.
Pro mnohé děti jsou Velikonoce spjaty především s velkým množstvím dobrot a hlavně čokolády. My jsme si ale připomněli, že velikonoční svátky jsou především nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Přiblížili jsme si příběh Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání. Společně jsme si připomněli také pašijový týden. Velikonoce jsou ale také obdobím mnohých lidových tradic spojených s vítáním jara, a proto jsme zdobili vajíčka, povídali si o tradici šlehání pomlázkou a nezapomněli jsme ani na srovnání Velikonoc v jiných zemích.
V rámci projektového vyučování žáci plnili mnoho úkolů z matematiky, českého jazyka i vlastivědy. V rámci bohatosti českého jazyka jsme například zjistili, že pomlázka se v různých částech České republiky řekne úplně jinak. Kdopak by si “pomlázku” spojil s názvem “binovačka”, “šmirgust”, “tatarec”, “žila” nebo “cigár”?
Z dětského zájmu o Velikonoce se dá určitě říci, že tato lidová i církevní tradice má v dětských srdcích zapuštěné hluboké kořeny.

Jana Štychová